Mælkeproducent i Midtjylland har købt ny Lely snittervogn med vægtsystem - oplev den på Græsland 14.

Nær Silkeborg på Ellinglund har mælkeproducent Gert Lassen investeret i en ny Lely Tigo XR75 snittervogn til sæson 2014.

Han har valgt, at vognen skal udstyres med vægtsystem for på den måde at få nogle brugbare udbyttemålinger fra bedriftens græsmarker.

- Det var en forholdsvis lille merpris for at få vægtsystemet monteret, og jeg synes, der er god fornuft i at vide, hvad vi egentligt flytter rundt på, fortæller Gert Lassen.

Gert Lassen driver Ellinglund med 250 økologiske malkekøer, og i hvert slæt er der mellem 100 og 150 hektar græs.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi klarer for det meste selv skårlægningen og rivning, men lejer sommetider maskinstationen ind, hvis vi er presset på grund af vejret. Det samme gælder frakørsel, som vi ellers selv varetager, fortæller Gert Lassen

- Finsnitter kommer maskinstationen med, og det forventer vi, at de bliver ved med, selvom vi har investeret i snittervognen.

Fordel til små slæt

Når der ensileres græs på Ellinglund sker det i en radius af 10 kilometer fra bedriften.

- Vi forventer derfor at bruge vognen til frakørsel på de stykker, som er længst væk fra bedriften. Når der kan undværes en frakørselsvogn på snitterholdet, så kan snittervognen give sig til at ensilere de mindre græs-stykker, som er for uøkonomiske for den selvkørende finsnitter at køre på, forklarer Gert Lassen.

Han fortæller, at selvom der bliver revet græs sammen med en 15 meter bred rive, så er det svært at holde et gennemsnit over 10 hektar i timen selv i de små sommer-slæt.

- Især i de små slæt om sommeren, forventer vi, at kan klare alt ensilering på egen hånd med snittervognen uden maskinstationens hjælp, fortæller Gert Lassen.

Hvad kommer fra marken?

Gert Lassen har en klar forventning til udbyttemålingen, som kan beregnes på baggrund af vægten på vognen.

- Nu finder vi ud af, hvad vi i virkeligheden flytter rundt med, fortæller Gert Lassen.

Han fortæller også, at bedriften vil forsøge sig med faste kørespor i græsmarken:

- Nu får vi pludselig mulighed for de faste kørespor og endnu vigtigere, så finder vi ud af, om det overhovedet giver nogen forskel, at trafikken holdes i de faste spor.

Gurli Klitgaard, produktchef hos DLF Trifolium fortæller desuden, at Gert Lasen er græspartner, og der er udlagt seks forskellige græsblandinger, som der måles udbytte på i 2014, samtidigt med, at der udtages græsanalyser af hver enkelt græsblanding:

- På den måde kan Gert få viden om, hvilken græsblanding, der er mest optimal på de enkelte marker på bedriften, fortæller Gurli Klitgaard.

Hun understreger desuden, at mælkeproducenter ønsker et højt udbytte af foderenheder i den rigtige kvalitet:

- Det er umuligt at vurdere udbyttet i en græsmark ved blot at se på den. Først når vi begynder at måle udbyttet i græsmarkerne, finder vi ud af, hvilke marker der egner sig bedst til græs, og hvilke græsblandinger, dertrives bedst på hver enkelt mark.