Det er vigtigt med rent vand uden bakterier og rester af antibiotika, så grisene sikres de bedst mulige vilkår.

For de primære fødevareproducenter er det en kendt problematik, at dyrene forurener deres egen vandforsyning. Dyrene bliver derfor kontinuerligt udsat for infektioner, som belaster deres trivsel, vækst og ydeevne. Traditionelt har dette medført en betydelig brug af antibiotika inden for fødevareproduktion for eksempel i svineproduktion. God hygiejne betyder dyrevelfærd i fokus og lavere forbrug af antibiotika.

Sunde dyr trives bedre, og dyrenes ydeevne forbedres, når de ikke er belastet af højt smittetryk og infektioner. Ved bekæmpelse af bakterier slipper dyrene for en række infektioner, de vokser hurtigere og trives bedre. Det giver bedre, flere og sundere slagtesvin, - og det kan aflæses på bundlinjen i regnskabet

Naturlig stress

Reducerer dyrenes evne til at modstå sygdom. Stress opstår ved fravænning, staldskifte og foderskift. Vær opmærksom på den friske gris i disse produktionsperioder, som uundgåeligt forsager stress hos dyrene i kortere perioder. Vær opmærksom og undgå den hurtige smittespredning gennem drikkevand. Grise er naturlige værter for flere sygdomsfremkaldende mikroorganismer, og vandet de drikker kan være en væsentlig kilde til at sprede mikroorganismer. Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, og andre organismer af bekymring som Pseudomonas kan let inficere en gris, og kan let spredes til hele flokken gennem det forurenede drikkevand.

Biofilm inde i rørsystemet

Et eksempel på biofilm er den film, man kan mærke på sine tænder, når det er et stykke tid siden, man sidst har børstet tænder. I alle vandsystemer opstår belægninger som kalk, slam, biofilm, herunder bakterier, proteiner, fedtstoffer med mere. Biofilm vokser definitivt inde i rørsystemet til drikkevand, og væksten kan fremmes yderligere af medicinering, vacciner og andet fodertilskud tilført via drikkevandet. Dette forsager reduceret vandflow og blokerede drikkenipler og giver god grobund for yderligere vækst af mikroorganismer, der forstærker smitterisikoen yderligere. Konsekvensen af biofilm er forringet dyrevelfærd og forringet bundlinje.

Antibiotika rester og resistensudvikling

Efter medicinering kan der over længere tid stadig befinde sig mindre antibiotika rester i drikkevandet. Dette kan give anledning til resistensudvikling.

Dokumenteret og effektivt desinfektionsmiddel

Desinfektion af drikkevand er afprøvet og testet effektiv. Det seneste middel, som er kommet på markedet bestående af en sammensat oxiderende kemi, Virkon H2O, virker gennem flere vigtige vinkler og beskytter den friske gris. Virkon H2O er gennem den særligt udviklede formulering skabt til at fremme god ydeevne ved fravænningsgrise, grise i andre produktionsperioder med stress, eller ved foderskifte ved at dræbe væsentlige sygdomsfremkaldende bakterier, som kan være til stede i drikkevand og vandsystemet. For eksempel Campylobacter, Salmonella, E. coli og Pseudomonas aeruginosa. Uafhængige studier efter EU test standarder(EN1656) dokumenterer, at Virkon H2O er effektiv mod Campylobacter, Salmonella, E. coli og Pseudomonas aeruginosa. Virkon H2O er desuden forenelig med EU biocidforordning, som sikrer et højt niveau af beskyttelse af dyr, mennesker og miljø.

Biofilm i rørsystemer kan fjernes med Virkon H2O, der stopper planktoniske bakterier der opstarter og udvikler biofilm i rørsystemer.

Antibiotika rester kan inaktiveres med Virkon H2O i drikkevand efter medicinering. På den måde kan et drikkevandssystem renses efter afsluttet antibiotikabehandling, og det kan være med til at reducere risikoen for resistensudvikling.

Forbedrer bundlinjen i regnskabet

Virkon H2O tilbyder en grøn, effektiv og økonomisk løsning, der bekæmper bakterier i vandforsyninger og afhjælper konsekvenserne af den bakteriologiske forurening. Den kraftfulde sammensatte oxiderende kemi forebygger en stor del af infektionsrisikoen. Det betyder, at de primære fødevareproducenter kan opnå en bedre økonomi ved sundere dyr. Svinebesætninger kan reducere brugen af antibiotika og på samme tid opnå både bedre overlevelse, højere sundhed, færre udgifter til antibiotika og lavere miljøbelastning.