Det er en alvorlig trussel for den danske svineproduktion, at de kortsigtede lappeløsninger prioriteres på bekostning af driftsmæssige investeringer. Sådan lyder budskabet fra KJ Klimateknik, der vil tage kampen op mod nedslidte produktionsapparater, dårligere effektivitet og sidste ende nedsat konkurrencedygtighed

De danske svinestalde har i mere end en forstand brug for et frisk pust. Det er holdningen hos KJ Klimateknik, der leverer ventilations- og klimaløsninger til husdyrproducenter. Hos Kjellerup-virksomheden oplever man, at de danske husdyrsproducenter ofte ser sig nødsaget til at vælge kortsigtede lappeløsninger, der giver unødigt høje driftsudgifter. Det gælder ikke mindst svineproducenterne, der ofte må vige uden om driftsmæssige investeringer i forbindelse med eks. udvikling og vedligehold af staldanlæg.

- Selvom landmændene generelt er fremsynede, progressive og kun vil det bedste for både dyr og medarbejdere, er der ingen tvivl om, at opgradering og vedligehold bliver nedprioriteret. Når vi er ude og foretage servicetjek, er det eks. ikke et særsyn, at anlægget enten er udstyret forkert, eller at man har haft travlt med at lappe med gaffatape og ståltråd, forklarer Søren Christoffersen, der er servicetekniker hos KJ Klimateknik.

gaffatapen ud

Der findes rigtig mange gode grunde til at investere i langtidsholdbare ventilationssystemer, som eks. har mindre nedetid, kræver mindre vedligehold, er energioptimerende osv. Alligevel nøjes man ofte med ?hjemmestrikkede? løsninger ud fra devisen om, at produktionsapparatet bare lige skal køre ? og det er selvfølgelig ikke optimalt, pointerer Allan Pedersen:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I stedet for at løse de drifts- og vedligeholdsmæssige udfordringer på den billigst mulige måde lige nu og her er der behov for langsigtede løsninger, der sænker produktions- og enhedsomkostningerne.

Sådan lyder det fra direktøren hos KJ Klimateknik, der for at imødekomme de pressede landmænds manglende investeringsmuligheder har lavet en finansieringsordning, der gør det muligt at investere i opgradering af staldventilationen. KJSafe, som konceptet hedder, går ud på at landmanden kun betaler kontant for selve montagen, mens anlægget leases over 3-4 år med dertilhørende mapping og driftsservice, så det sikres, at anlægget kører optimalt.

Sund fornuft

Allan Pedersen er ikke i tvivl om, at den nye finansieringsmodel falder på et tørt sted. Samtidig afviser han, at nedprioriteringerne skyldes manglende fremsynethed og fornuft hos landmændene. Årsagen skal derimod findes hos de danske svineproducenters pressede likviditet og ofte hård kreditstyring hos bankerne, påpeger han.

- Danske svineproducenter har i mange år ikke haft overskud og likviditet til at foretage de nødvendige investeringer, der kan sænke produktionsomkostningerne. Det skyldes ikke mindst, at grisene afsættes til verdensmarkedspris, med begrænset mulighed for at påvirke prisen. Men når du ikke kan øge din salgspris, kan du i stedet gøre en indsats for at sænke din produktionspris og skabe et bedre dækningsbidrag for grisene ? og det kræver investeringer.

Torben Wiborg er chefkonsulent for udvikling hos rådgivningsvirksomheden LMO. Han kender godt til problematikken om branchens nedprioritering af produktionsfaciliteterne. Og selvom han ikke er i tvivl om, at langt de fleste svinebedrifter præges af en langsynet og fornuftig forretningstilgang, vælger man ind imellem den billige løsning vel vidende, at den er dyrere på lang sigt.

- Lige nu er der lavvande i pengekassen pga. lave svinekødspriser. Det afstedkommer i sagens natur flere kortsigtede løsninger, da producenterne ikke nødvendigvis har de fornødne midler til at lave langsigtede investeringer. Derfor er kortsigtede investeringer ? såsom køb af gammel ejendom i stedet for nybyggeri ? desværre ikke en sjældenhed, siger han og fortsætter:

- For landmanden handler det om at opnå så lav en fremstillingspris som muligt. Her kommer man ikke uden om at kigge på de samlede omkostninger for grisene ? og her resulterer den billige løsning ikke nødvendigvis i den laveste fremstillingspris. Den totaløkonomiske tilgang, hvor man indtænker den tekniske levetid, er derfor ikke til at komme uden om, hvis bundlinjen skal boostes.

Det udsagn vækker genklang hos Allan Pedersen, der ikke lægger skjul på, at han er bekymret på branchens vegne. Ifølge ham udgør de manglende investeringer nemlig en trussel for hele erhvervet.

- Jeg frygter, at vi har at gøre med en "tikkende bombe", der på sigt kan medføre nedslidte produktionsapparater, dårligere effektivitet og sidste ende nedsat konkurrencedygtighed. Derfor skal der sættes ind nu, hvis den negative spiral skal bekæmpes, runder han af.

I maj-udgaven af Hyo kan man læse mere omkring ventilation, klima og luftvejssygdomme.