Til marts starter andet deltidshold på uddannelsen som produktionsleder.

Agroskolen og Asmildkloster Landbrugsskole har notere sig, at interessen for og anerkendelsen af at kunne uddanne sig på deltid med Landbrugets Lederuddannelse er stor - i 2020 gennemførte 12 produktionsledere det helt nye tilbud, og interessen for at starte i marts 2021 er også godt på vej, fortæller forstander, Jeppe Bomann, Agroskolen.

Den store interesse for uddannelsen som produktionsleder på deltid er nu ved at blive omsat i tilmeldinger. Produktionsleder-Uddannelsen på Deltid er et forsøgsprojekt godkendt af Undervisningsministeriet. Tilbuddet er målrettet faglærte landmænd med 4-5 års erfaring efter gennemført faglært uddannelse. Deltagerne på Hold1 dimitterede i december 2020 er alle over 25 år.

- Det er skolernes erfaring at deltagerne i uddannelsen er gode til at koble praksis fra hverdagen med den nye viden de opnår. De nye kompetencer indenfor Produktionsoptimering, Produktionsøkonom og ledelse i praksis sættes i spil undervejs i uddannelsesforløbet og er en betydelig gevinst ved den nye afviklingsform hvor der er ugentlig undervisning som er en kombination af fysisk tilstedeværelse og Onlinemøder, siger Jeppe Bomann, forstander.

Den gode chef

Produktionslederuddannelsen på deltid er dog ikke noget man kommer sovende til fortæller skolerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Uddannelsen gennemføres, mens den enkelte passer sit arbejde og familien derhjemme. Det giver god læring at uddanne sig at bruge det lærte direkte på arbejdet dagen efter, men det kræver også at uddannelsen er prioriteret af den enkelte produktionsleder og arbejdspladsen. Den gode chef sørger for at produktionslederen får fri til at deltage i uddannelsen og rum til at bruge de nye kompetencer - til gengæld får chefen også en meget motiveret medarbejder der kan øge arbejdspladsens præstationer og resultater, siger Jeppe Bomann.

Produktionsleder-Uddannelsen på Deltid er et forsøg - det giver mulighed at afprøve forskellige aktiviteter undervejs og vælge de bedste løsninger når deltagerne undervises på deltid samtidigt med at arbejde og familie skal passes.

Modellen virker allerede, det vidner de faglige resultater og gennemførelsen om - kun én enkelt af de tilmeldte på Hold1 hoppede af undervejs. Uddannelsen er en del af Landbrugets Lederuddannelse og er gratis for deltageren og virksomheden.

Hold2 på Produktionsleder Deltid starter den 15. marts 2021, der indledes dog med online informationsmøder den 8. og 9. februar 2021.