Abonnementsartikel

Sen såning mindsker ukrudts og sygdomstryk i økologisk dyrket vintersæd. I områder med høj vinternedbør og på sandede jorde tabes der kvælstof ved vintersædsdyrkning i økologiske sædskifter. Her bør vintersæd placeres i sædskiftet, hvor der forventes mindst overskydende kvælstof i jorden. Hybridvinterrug bør kun vælges, hvor der forventes et godt udbytte.

Jordbearbejdning hen på efteråret øger altid kvælstofudvaskningen. Vintersæd belaster kvælstofhusholdningen i områder med stor risiko for kvælstofudvaskning. Derfor er der også grænser for hvor meget vintersæd, der hensigtsmæssigt kan dyrkes på økologiske ejendomme.

På sandede jorde og områder med høj vinternedbør især i vestlige egne bør kvælstoffet fastholdes i overjorden med vinterfaste efterafgrøder. Efter gode forfrugter af bælgsæd og andet frigøres større mængder kvælstof i jorden. Bliver det frigjorte kvælstof ikke fanget af en vintergrøn afgrøde udvaskes det på sandjord. På sandjord vil det meste kvælstof udvaskes ved vintersædsdyrkning. På sandjord bør vintersæd placeres mindst en til to år efter en god forfrugt, der efterlader overskudskvælstof i jorden.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.