Når den ny kornhøst kommer ind i siloerne, er der risiko for friskkornforgiftning ved grisene. Selvom risikoen er størst, hvis det har været en våd vækstsæson og en våd høst, bør du alligevel overveje et tilskud af E-vitamin.

Har høsten været våd, øges risikoen derudover for forgiftning med fusarium toksiner, og er kornet for vådt, når det lægges på lager, øges risikoen for ochratoksin forgiftning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kornet bruger e-vitamin når det modner

...Grise kan ikke selv danne E-vitamin, som er et fedtopløseligt vitamin...

I nyhøstet korn er der fortsat gang i nogle processer. Når kornet modnes på marken, dannes der nogle stoffer, som kaldes frie radikaler og peroxider. Disse frie radikaler lever af de naturlige antioxidanter, der er i korn-et som for eksempel E-vitamin. E-vitamin er en naturlig antioxidant, som hører blandt de vigtigste for grisene, da de ikke selv kan danne den.

Dannelsen af frie radikaler i kornet er påvirket af kornets modning og vandindhold. Derfor opstår der ikke altid problemer ved fodring med nyhøstet korn, men en våd vækstsæson og en våd høst øger risikoen. Normalt anbefales en lagringsperiode på tre til fire uger efter høst før nyhøstet korn bruges i foderet.

Hvorfor er e-vitamin vigtigt

Grise kan ikke selv danne E-vitamin, som er et fedtopløseligt vitamin. Det er et vitamin, som er vigtig for grisens reproduktion og immunforsvar, men samtidig hjælper det cellerne i kroppen med at forsvare sig, mod aggressive oxidationsprocesser, som kan ødelægge cellevæggene og derved cellernes funktion.

Derudover er E-vitamin i samarbejde med selen med til delvist at hindre mangelsymptomer, men de kan dog ikke helt erstatte hinanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Symptomer på friskkornforgiftning

Der findes ikke nogle individuelle symptomerne på friskkornforgiftning, men de mest kendte symptomer er diarré, nedsat ædelyst og eventuelt feber.

Hvad kan du gøre?

E-vitamin er en kendt antioxidant. For at mindske risikoen for friskkornforgiftning, kan der tilsættes ekstra E-vitamin til foderet.

Vitaminnormen er steget både til de diegivende søer og til smågrise, men det anbefales alligevel at tilsætte 50-100 mg E-vitamin ekstra i den første periode efter høst, hvis der fodres med nyhøstet korn.

Hvis du vil være helt sikker på, at det du gør, er det rigtige, og at du ikke spilder ekstra E-vitamin ud i gyllekummen, kan man altid tage en foderprøve og sende til analyse.