Først ville banken være med, så ville den ikke. Vejen til at blive selvstændig var ikke helt lige til. Men den 1. april i år lykkedes det, og 34-årige Jeppe Jensen kunne overtage Simestedgård, som ligger cirka fem kilometer sydøst for Nibe. En gård han kender rigtig godt, da han tidligere har været ansat der med ansvar for mark og slagtesvin. Ligeledes er det hans svigerfar, som tidligere har drevet gården.

- Uden at gå for meget i detaljer med overtagelsen af Simestedgård, vil jeg kalde det lidt af en ja/nej proces. Det har været en proces i banken, som skulle forbi toppen, før der kom skred i tingene, fortæller Jeppe Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Driften på Simestedgård er i dag blevet skåret skarpt til. Den store maskinpark er nemlig solgt fra, og jorden indgår nu i en pasningsaftale. Gårdens tidligere besætning på 100 malkekvæg plus opdræt er sat ud, og de tidligere grisestalde er renoverede, og der er nu 2.000 stipladser, hvor der skal produceres 8.500 slagtesvin.

? det er godt at være to, så man har en at sparre med?

- Det har været nødvendigt at sælge så mange som muligt af mine aktiver fra for at komme i gang, fortæller han.

- Dog var det med i mine overvejelser at beholde alle maskinerne og forsætte med at køre maskinstation, som det var tilfældet, da min svigerfar drev ejendommen. Men det krævede et helt andet setup med flere ansatte. Jeg har beholdt en traktor og vogn. Det gør, at mine omkostninger til blandt andet vedligehold og renovering er minimeret væsentligt. Samtidig har jeg fået en større budgetsikkerhed. Alt sammen er det tiltag, som har givet mig mulighed for at komme i gang som selvstændig, fortæller Jeppe Jensen.

I dag hører der hører cirka 205 hektar til Simestedgård fordelt på 170 hektar ager og 25 hektar bakker, som græsses af. Der er ingen ansatte, men Jeppe Jensen lejer sig til vask af staldene, og hans svoger hjælper ved levering af grisene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Simestedgård skal der ifølge Jeppe Jensen være den bedst mulige drift.

- Det er en økonomisk enhed, som bærer sig selv. Det arbejde eller den indtjening, som kommer ind udover det, enheden selv bidrager med, ser jeg som en synergieffekt. Men det er svært at regne med, og derfor skal bedriften kunne bære sig selv, siger Jeppe Jensen.

Vejen til at blive selvstændig

Efter at have været på Simestedgård i 11 år valgte Jeppe Jensen tilbage i 2013 at stoppe.

- Det var en beslutning, jeg tog i forhold til ønsket om at blive selvstændig på sigt. Det var en hård beslutning både for mig, men også for min svigerfar, som skulle ud og finde en ny medarbejder, fortæller Jeppe Jensen.

Baggrunden for at stoppe kom sig af, at Jeppe Jensen i samråd med hans fætter Mikkel Jensen havde drøftet forskellige muligheder for et samarbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kender hinanden rigtig godt, men det er jo ikke ensbetydende med, at man kan arbejde godt sammen. Derfor ville vi først finde ud af, om vi kunne arbejde sammen. Og det har vist sig, at det kan vi godt.

Mikkel Jensen ejer og driver MB Landbrug, hvor Jeppe Jensen blev ansat som driftsleder i marken i 2013.

- Et af de store spørgsmål med netop Simestedgård har været, hvad jeg egentlig skulle med den, hvis jeg overtog den? Hvis det skulle lykkedes at drive den, skulle det være i et samarbejde med Mikkel, derfor ville jeg prøve det af med ham først.

Samarbejdet med MB Landbrug

Både Mikkel og Jeppe Jensen er enige om, at de har fået et godt setup.

- Lige nu er vi meget bevidste om, at tingene skal kunne skilles ad igen uden, at det rammer nogen økonomisk. På sigt kan det godt være, tingene skal flettes mere sammen - blot ikke lige nu. Vi kan dog sagtens købe og sælge sammen nu, siger Mikkel Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De betegner begge året i år som værende hektisk, og de ser nu fremad.

- Med købet af min ejendom og en udvidelsen af arealet i MB Landbrug har vi været presset, og fremadrettet skal vi nu have styr på driften. Vi skal ind til kernen og se, hvad vi kan bygge videre på. Hvad er det, vi er gode til, og hvor kan vi sætte ind, siger Jeppe Jensen.

- En ting, som er helt sikker, er, at det er godt at være to, så man har en at sparre med, tilføjer Mikkel Jensen.

- Vi er gode til at supplere hinanden, det giver en god synergieffekt, og det er med til at udvikle os, følger Jeppe Jensen op.

Både Jeppe og Mikkel Jensen har kunnet mærke, at tingene har ændret sig efterhånden, som enhederne bliver større - især behovet for ledelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Klarer det ikke uden et godt team

- Der er mange værktøjer til forbedring, og det er noget, vi også arbejder på at udvikle, fortæller Mikkel Jensen.

Både Mikkel Jensen og Jeppe Jensen er på nuværende tidspunkt i gang med at videreuddanne sig indenfor ledelse, så de på bedst mulige måde kan udvikle ejendommen og motivere sine medarbejdere.

- Det er et rigtig godt team, vi har hele vejen rundt. De arbejder selvstændigt, og udfører et super stykke arbejde, tilføjer Mikkel Jensen.

- De går op i det, og det er faktisk svært at få dem til at holde ferie. Jeg ved ikke, om man skal tolke det som et sundhedstegn, siger Jeppe Jensen.

De er begge enige om, at de er afhængige af at have dygtige folk ansat. Bemandingen på MB Landbrug består af to mand i marken plus tre løsarbejdere i høst. I stalden er der fire mand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En attraktiv samarbejdspartner

Arealet er indenfor det sidste år blevet udvidet med 400 hektar på MB Landbrug, så de i dag ejer 600 hektar til sammen, har 200 hektar i forpagtning og 210 hektar som pasningsaftaler. Samtidig laver de også maskinstationsarbejde, oplyser Mikkel Jensen.

- Det skal tilføjes, at vi ikke sammenligner os med andre maskinstationer, og vi ønsker heller ikke at konkurrere med andre maskinstationer. Typisk er dem, vi udfører arbejde for, også dem, vi køber korn af til vores svineproduktion, der består af 500 søer og en produktion af 15.000 slagtesvin. Vi bruger al vores korn til foder, fortæller Mikkel Jensen.

Al jorden har de indenfor 10 kilometer, og det er noget, de prioriterer meget højt.

- Vi bruger tid nok i marken, og vi skal ikke bruge den på vejen, tilføjer han.

- Vi har rigtig meget fokus på håndværket i marken. Hvor 95 procent af jordbearbejdning er reduceret, dog pløjer vi indtil videre forud for frøgræs, fortæller Jeppe Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Størrelsen er meget passende, og vi skal ikke nødvendigvis være større, men vi skal udvikle os indenfor det, vi gør. Vi vil være de bedste til det, vi gør, siger Mikkel og Jeppe Jensen.

Loyalitet og kvalitet er to ord, som de også gerne vil have folk til at forbinde med MB Landbrug - de ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner.

- Vi er ikke bange for at spørge om ting, men vi er meget bevidste om, at det er os, der skal hæfte. Der er ikke andre til at betale. Min far har præget os meget. Og han har sagt til os, at vi skal kunne lide det, vi laver - men der skal også være økonomisk sammenhæng og udbytte i tingene. Ellers skal vi ikke røre ved det, fortæller Mikkel Jensen og fortsætter:

- De ting vi gør, har vi regnet igennem, men det er ikke sikkert, vi gør det rigtigt hver gang, men vi prøver på det. Vi er ikke herre over det hele, så tingene går ikke altid som planlagt.