Det nye projekt har fået titlen "Kom godt i gang med økologisk produktion", og med hjælp fra lokale DLBR-rådgivere skal projektet rundt i hele Danmark. I alt er der skabt 13 lokale projekter i projektet, og her igennem forventer Seges Økologi, at cirka 5-600 nye økologiske landmænd vil få mulighed for at deltage. Målet er ifølge økologichef i Seges Økologi Kirsten Holst, at der skabes rum til at fokusere på stærk driftsledelse og dermed realisere den nødvendige merindtjening ved omlægningen.

- Den viden vi har opbygget omkring omlægning og de udfordringer, der altid opstår for de land-mænd, der lægger om, har vi nu samlet og lagt ind i dette nye projekt. Helt konkret tilbydes om-læggere tilskud til deres rådgivning, og de tilbydes at deltage i ERFA-grupper med økologirådgivere og mere erfarne økologer, med det klare mål, at de hurtigt mærker den økonomiske gevinst ved omlægningen, fortæller Kirsten Holst, økologichef i Seges Økologi, som står bag projektet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Gennem projektet etableres netværk mellem de mere erfarne økologer, og de landmænd der står i deres startfase til omlægningen. Dette gøres for at udnytte og flytte viden mellem de to grupper.

Skal løfte landmanden videre

De største udfordringer for landmanden ved en økologisk omstilling er, ifølge Kirsten Holst, de nye ledelsesmæssige krav og en voldsom ændring af normer, rutiner og vaner.

- Vi oplever, at de nye økologer har brugt rigtig meget tid og energi i processen op mod at tage beslutningen om en omstilling. De mange nye opgaver kan være svære at håndtere, og det er her, at vi gerne vil sætte ind og hjælpe landmanden godt videre. God rådgivning vil betyde besparelser på bedriften, færre fejlkøb og færre uhensigtsmæssige hovsa-løsninger. Derudover vil risikoen for at begå fejl i forhold til kontroller også blive minimeret. Omstillingen tager tid og i den proces vil vi via projektet introducere landmanden til netværk og tilbyde rådgivning for på den måde at give en langt mere effektiv omlægning, forklarer Kirsten Holst.

Foruden de traditionelle produktionsgrene som kvæg, svin og planter, vil der også blive tilbudt økologi-rådgivning til ægproducenter, frugtavlere og rådgivning målrettet økologisk produktion af rugeæg. Rådgivningen vil være både individuel og grupperådgivning, og vil kunne omhandle alt fra samspillet mellem mark og stald, til sædskifte planlægning, tilpasning af maskinpark, optimering af produktionsflow og rådgivning om drifts- og management.

Høster erfaring fra gamle økologer

Helle Svennesen fra Barsø ved Aabenraa er en af de landmænd, som allerede har tilmeldt sig projektet. Hun deltager i Syddansk Økologis omlægningskurser, der er en del af projektet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Helle Svennesen driver en kvæggård med sin mand Søren Svennesen, og efter 15 år som kon-ventionelle mælkeproducenter har de valgt at lægge om.

- Pr. 1. maj i år startede vi med at omlægge jorden, og pr. 1. maj 2017 får vi tilladelsen til køerne, så det er meget nyt for os at arbejde som økologer. Det er også en af grundende til, at vi valgte at tage imod tilbuddet om at deltage på omlægningskurserne. Der er rigtig mange ting, som man skal vide og have styr på ved en omlægning og for at undgå at lave fejl, så vil vi gerne høste af andres erfaringer, og det er der god mulighed for gennem kurserne. Rent fagligt får vi brugbar viden, og ved de forskellige bedriftsbesøg vi har været på hos erfarne økologer, har vi fået masser af input til, hvordan vi skal udføre de mere praktiske og jordnære opgaver. Det har hidtil været meget givende at deltage i, fortæller Helle Svennesen.

Mindst 500 nye økologer i år

Der er cirka 3.000 registrerede økologiske landmænd i Danmark, men det tal stiger måned for måned. Her i 2016 er der indtil nu kommet 500 ansøgninger ind om omlægning.

De økologiske landmænd vil i projektet blive forberedt på deres første økologikontrol, således de er bevidste om omfanget af det valg, de har truffet, og de regler der skal overholdes. De vil desuden få et fagligt løft i de særlige rammebetingelser, som økologisk drift medfører. De får viden om optimal økologisk drift, således de bedre kan planlægge deres produktion og tilrettelægge den, så de får et større udbytte af det potentiale, som deres produktionssystem ligger op til. De får også opbygget netværk med etablerede økologer og får indsigt i, hvor der kan hentes viden og støtte om økologisk drift.