Efter en lang og lun sommer har rotterne haft de bedste vilkår for at formere sig. Dette kommer til at betyde, at når efteråret og det fugtige vejr så småt holder sit indtog, begynder rotterne at søge mod tørvejr og forråd - bliver det din stald?

Grundet de skærpede regler omkring brugen af gift, er det blevet svært selv at bekæmpe rotter. I Danmark er det forbudt selv at anvende rottegift, da det på sigt kan udvikle resistens grundet forkert brug. Bekæmpelse af rotter med gift må kun udføres af en autoriseret rottetekniker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Slå rotterne ned inden de flytter ind

Dog kan du selv foretage flere ting på din ejendom, som giver rotterne dårligere leve vilkår. De gode råd kan forebygge og afhjælpe rotteproblemer, men de kan ikke bekæmpe.

Vil du undgå at de flytter ind, anbefales det at man tegner en rottesikringsaftale, hos et autoriseret skadedyrsfirma, som vil give dig flere fordele. Er rotterne flyttet ind, er det lovpligtigt at indberette det til din kommune.

Ser man én rotte, har man formentlige flere rotter.

Gode råd fra eksperten

1. Hold foderrum og foder rent og aflukket, og undgå direkte adgang til foder.

Undgå foderspild omkring trugene inde i staldene og hold gulvene fri for melstøv og foderrester.

Artiklen fortsætter efter annoncen

K-vitamin virker som modgift mod rottegift.

2. Sørg for vedligeholdelse af døre og porte, og sørg for at få lukket huller og sprækker, så de lukker tæt til jorden, så rotterne ikke går direkte ind.

3. Undgå foderspild ved fodersilo. Fjern foderspild under siloerne, og sørg for at siloen/sneglen er tæt, så du undgår at lave foderplads til rotterne.

4. Rydeligt omkring ejendommen. Undgå at have inventar og byggematerialer liggende op af bygninger, og fjern højt græs omkring bygningen.

Benyt en belægning af grus/sten eller hold jorden fri for græs og ukrudt ? i en meters bredde fra bygningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

5. Få fjernet alle former for bunker af byggeaffald og jord, da det er et godt sted for rotterne at yngle og bo.

6. Anvend knust beton, asfalt eller små sten til vejforbedring. Store sten/murerbrokker kan give huller i jorden, hvor rotterne vil færdes.

7. Luk huller, udluftningskanaler, afløbsrør og dæksler af, så rotterne ikke har direkte adgang til bygningerne. Dette kan være i form af riste eller gnavestop, som mus og rotter ikke kan trænge igennem.

8. Placere halm- og foderstakke så langt fra ejendommen som muligt, da dette er endnu et sted, hvor rotterne vil se store fordele i at holde til.

9. Undgå at have brændestakke for tæt på ejendommen. Anbefales heller ikke at man har dem indendørs

Artiklen fortsætter efter annoncen

10. Få lukket huller i murværk og væg, samt gamle ubenyttede

brønde. På denne måde reducerer du deres opholdssteder og adgange til stalden. ?