Lyt til artiklen:

Fortsat fokus på smittebeskyttelse ved gødningshåndtering

00:00
Hastighed: ???x
01:57

Al håndtering af gødning på kvægbedriften indebærer en risiko for at sprede smitte mellem dyrene - både internt på bedriften og til andre bedrifter. Derfor fortsætter kampagnen 'Tag smitten ved hornene' med at formidle massivt om dette område i andet halvår af 2023, skriver Seges Innovation i en pressemeddelelse.

En undersøgelse fra Københavns Universitet har fastslået, at der er øget risiko for spredning af smitte til dyrene med blandt andet Salmonella Dublin mellem de kvægbesætninger, der leverer gylle og dybstrøelse til biogas. Risikoen ligger, ifølge undersøgelsen, ikke i den tilbageleverede afgassede gylle, men netop i den megen håndtering og transport af gylle og dybstrøelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kampagnen er et samarbejde mellem Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer, VikingDanmark, Boehringer Ingelheim, DLBR og SEGES Innovation. De har udarbejdet to guides til leverandører og modtagende biogasanlæg med konkrete råd om god smittebeskyttelse.

- Gyllesæsonen nærmer sig. Og så er det med at huske, at gylle kan indeholde sygdomsfremkaldende smittestoffer, der kan udgøre en risiko for besætningens dyr. Derfor er det vigtigt, at du tager nogle forholdsregler, så du ikke risikerer at sprede smitte rundt i besætningen eller rundt til andre besætninger, står der i pressemeddelelsen.

Opfordringen lyder, at ruste sin besætning mod smitte i gyllesæsonen ved at følge fire punkter.

 1. Fastlæg kørselsruter ved gyllekørsel
  Start med at danne dig et overblik over, hvilke kørselsruter, der benyttes i besætningen. Aftal med maskinstationen og/eller traktorføreren, hvilke ruter gyllevognen må køre. Undlad at bruge de samme kørselsveje, som fodervognen benytter og hold afstand til foderet. Der er ikke lang vej for smitten ind til foderbordet og dyrene via foderet eller hjulene på fodervognen. Sørg også for at holde afstand til stalde og dyr under kørslen - det gælder også kalve, der går ude i hytter eller i kalvevogne.
 2. Undgå spild ved gyllekørsel
  Undgå spild ved påfyldning af gylle og under kørsel. Hvis du spilder gylle, er der risiko for, at andre køretø-jer kører henover og spreder smitte rundt. Hvis uheldet alligevel er ude, så sørg for at have en procedure for, hvordan du vil håndtere spild.
 3. Stil krav til maskinstationen om rent udstyr ved gyllekørsel
  Der er ikke kun risiko for at sprede smitte internt på ejendommen, men også mellem ejendomme via gylle-forurenede køretøjer og udstyr. Derfor bør du derfor stille krav til maskinstationen om at komme med rent og desinficeret udstyr. Hvis gyllevognen efter brug vaskes og desinficeres på ejendommen, skal vaskepladsen være placeret et sted, hvor vaskevandet ikke kan ende i foderet eller i nærheden af dyr. Vær også opmærksom på, at små dråber, der opstår under vask, heller ikke må kunne drive ind over foder eller dyr, da de er en meget effektiv smittespreder.
 4. Oplys maskinstation om status ved offentligt tilsyn før gyllekørsel
  Hvis besætningen er underlagt offentligt tilsyn, fx hvis den er i salmonellaniveau 2, gælder der særlige regler. Her skal håndtering af gylle foregå efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Landmanden er forpligtet til at oplyse maskinstationen om sin status.

Sideløbende med fokus på gødningshåndtering sætter vi også fokus på smittebeskyttelse i kælvningsboksen. Kælvningsboksen er nemlig et af de allervigtigste områder, når det drejer sig om at begrænse smittespredningen internt i besætningen, står der i pressemeddelelsen.