Abonnementsartikel

De Danske Svineproducenter melder om stabil til positiv noteringsudvikling i coronaramte lande.

Det europæiske slagtesvinemarked ser i denne slagteuge stabilt til positivt ud. De korrigerede noteringer ligger generelt fra uændrede til let stigende, skriver de Danske Svineproducenter i deres ugenyt. - Foruden fra Tyskland meldes der om stabile slagtesvinepriser i Holland, Belgien og Frankrig. En vigtig årsag til den grundlæggende forbedrede situation i alle lande er genåbningen af restauranter i Europa, skriver svineproducenterne.

Fra Frankrig forlyder det, at produktionen i slagteriet Kermené i Bretagne igen kører normalt. Efter at der blev konstateret coronavirus blandt nogle af medarbejderne dér, var det kun muligt midlertidigt at slagte et reduceret antal grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Holland spidsede situationen til i forhold til coronainfektioner på slagterierne, og på nuværende tidspunkt er Rooi-slagteriet i Helmond lukket. Vion-slagteriet i Boxtel må fortsætte med at slagte under restriktioner. En del af de overskydende svin, som leveres hertil, bliver i stedet sendt til andre Vion-slagterier. Generelt er den hollandske slagtekapacitet stærkt reduceret.

Slagtninger i Spanien

I Spanien, Østrig og Storbritannien ses der stigende noteringer. I det stærkt coronaramte Spanien ses en afspænding af situationen. Slagtevægten stabiliserede sig på det aktuelt høje niveau, og levendeudbuddet er faldende. I det populære ferieland, Spanien, betragter man med bekymring den forventede ændring i turiststrømmen, og man koncentrerer sig især om den fremtidige eksport til Asien.

Ifølge nyhedsmediet Mercolleida er denne eksport allerede blevet bedre. Det østrigske slagtesvinemarked lader sig til trods for helligdage og manglende slagtedage ikke bringe ud af balance, og ifølge det østrigske nyhedsbureau VLV landede den gennemsnitlige slagtevægt igen under 100 kg. Diverse markedsføringstiltag i levnedsmiddeldetailhandlen sørgede for en tilfredsstillende omsætning.

Danske notering

Den danske notering fortsætter den nedadgående tendens. I forhold til dette formoder man, at Danmark er ved at positionere sig i forhold til den forventede stærkere efterspørgsel fra Kina.
Det er på nuværende bemærkelsesværdigt, at stemningen også i Italien, som er særligt hårdt ramt af corona, er mindre spændt. Italien håber på trods af alle genvordigheder på en god feriesæson.
I ugens begyndelse er det tyske marked fortsat ikke presset, men i balance, og slagteklare svin afsættes godt.

På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende eller uforandret prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til stort set uforandret prisniveau.
Til det engelske baconmarked er der en fortsat stabil afsætning til detailhandlen. Fra Asien rapporteres der om en stabil efterspørgsel. Dette gælder såvel Kina som Japan.