Abonnementsartikel

Nord-West noteringen for 8-kilos grise falder med 2,30 euro til 49,90 euro.

Det tyske smågrisemarked stabiliserer sig for tiden. Nord-West noteringen i dag, som er gældende for forrige uge, er faldet markant, men VEZG-smågrisenoteringen, som er gældende for den nuværende uge, er allerede uændret. De danske og hollandske smågrisenoteringer, som er steget kraftigere end de tyske smågrisenoteringer i de seneste måneder, fortsætter imidlertid nedturen. Her spiller logistiske udfordringer i smågriseeksporten i forbindelse med coronavirussen en vigtig rolle. Såfremt der ikke kommer nogle negative overraskelser syd fra grænsen, forventer man imidlertid, at også de danske og hollandske smågrisenoteringer stabiliserer sig i den nærmeste fremtid, melder Danske Svineproducenter i deres markedsberetning.

I balance

Det tyske slagtesvinemarked er i balance, og der er flere indikatorer, der tyder på stigende frem for på faldende priser i de kommende uger. Slagtesvinene, som blev fremrykket de seneste uger, vil ikke stå til rådighed i de nuværende uger. Slagteriet Tönnies skriver om god efterspørgsel fra den tyske detailhandel som prisdrivende faktor. Efter forlydende kommer der også flere ordre fra Kina igen. Alt i alt er der således grund til lidt optimisme, selvom der fortsat er stor usikkerhed i forbindelse med coronavirussen, specielt i international handel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge vil være uændret 76,00 euro (603 kroner inklusiv vægtregulering).