Abonnementsartikel

For at dit MFO-græsudlæg i korn kan tælle med til opfyldelsen af MFO, skal hovedafgrøden være høstet senest 20. august.

For at dit MFO-græsudlæg i korn kan tælle med til opfyldelsen af MFO, skal hovedafgrøden være høstet senest 20. august, skriver Landbrugsstyrelsen. Kan du ikke nå at høste, kan du få udsat fristen ved at skrive til os.

Du må ifølge EU-reglerne ikke bruge plantebeskyttelsesmidler i MFO-græsudlæg i en periode på minimum otte uger efter høst af hovedafgrøden. For at muliggøre destruktion af græsudlægget til den generelle destruktionsfrist 20. oktober, er der derfor krav om, at hovedafgrøden er høstet senest 20. august.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udsættelse

Kan du ikke nå at høste senest 20. august, kan du få to ugers udsættelse af høstdatoen, hvis du skriver til Landbrugsstyrelsen senest i dag, 20. august. Derefter kan høstdatoen udsættes til 3. september. Bemærk, at det samtidig er nødvendigt at udskyde den tidligste destruktionsdato for dine MFO-græsudlæg til 29. oktober.

Udsættelsen vil altid være to uger, og den vil gælde for alle dine marker med MFO-græsudlæg. Dette er uanset, om du kun måtte have brug for udsættelsen på nogle af dine marker med MFO-græsudlæg.

Hvis du ikke kan nå at så MFO-efterafgrødeblandinger eller andre efterafgrøder senest 20. august, kan du gøre brug af de fleksible etableringsfrister, som vi skriver om i denne nyhed:

Søg kun fristudsættelse, hvis det er relevant. En fristudsættelse kan betyde senere udbetaling af din sag.

Sådan gør du

Hvis du vil have udsat høstfristen for hovedafgrøder med MFO-græsudlæg, skal du skrive til mfofrist@lbst.dk. Skriv venligst "MFO-græsudlæg" i emnefeltet, og husk at oplyse dit CVR-nummer eller journalnummeret på dit fællesskema. Hver anmodning må kun gælde ét CVR/journalnummer, skriver Landbrugsstyrelsen.