Når man sår vinterrapsen, har man normalt god fugtighed i jorden, dette sikre at det clomazon-ukrudtsprodukt, man anvender umiddelbart efter såning, kommer til at virke sikkert. Blive efteråret regnfuldt og uden mulighed for yderligere ukrudtsbekæmpelse, så går det også. Kamillen kan dog stadig bekæmpes i foråret, hvor opgaven er noget vanskeligere og mere usikker, fortæller planteværnsproducenten Albaugh.

- En clomazone behandling er et godt udgangspunkt for en reduceret Belkar-behandlingen kan "rense resten op". Faktisk har clomazone en ganske udmærket effekt overfor Kamillen i efteråret, hvorved opgaven lettes for Belkar, fortæller Tage Hesselund Knudsen, Business Manager, hos planteværnsproducenten Albaugh, med produktion i Slovenien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Poul Henning Petersen, landskonsulent i Seges, planteværn, anbefaler at man netop nu lægger en strategi for ukrudtsbekæmpelse i rapsmarken.

- Rapsen bliver sået i de kommende uger, og det er vigtigt at man tænker over hvilke ukrudtsarter, man har i sine marker, og lægger en strategi for, hvilke midler man vil bruge til bekæmpelse. Clomazone er en god løsning til bekæmpelse af enårig rapgræs og fuglegræs, mens Belkar kan anvendes fra afgrøden har 2-4 blade eller senere, siger Poul Henning Petersen, Seges.

I øjeblikket er følgende clomazone-produkterne godkendt til brug i vinterraps: Clomate, Centium 36 CS, Kalif 360 CS, Reactor 360 CS og Command CS. Alle produkter er CS-formuleringer med 360 gram clomazone pr. liter.

I vinterraps er vigtig at huske på, at ukrudtsbekæmpelsen skal udføres i efteråret. Produkterne man kan anvende i foråret indeholder alle "Matrigon", og derved skal der være en god temperatur.

- Ofte har man kun nogle få dage til at behandle, inden vinterrapsen er i begyndende blomst, hvorved der lukkes af for yderligere behandling, siger Tage Hesselund Knudsen, Albaugh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kapløb mod ukrudtet

Forpasser man den første behandling - er der en mulighed senere.

- Ved at anvende clomazone tidligt, forhaler man det resterende ukrudts størrelse, og man har en meget større tidsmæssig fleksibilitet til at udføre en Belkar-behandling med god effekt på ukrudt og lav risiko for påvirkning af afgrøden, siger Tage Hesselund Knudsen.

Det vigtig at huske på, at vinterrapsen skal have en vis størrelse for at tåle en vis dosering af Belkar. Så kapløbet mellem afgrødens og ukrudtets størrelse og dosering, ændres gunstigt, så behandlingsvinduet bliver større. Dette er vigtigt at huske på, når man også skal have udført andre behandlinger i denne periode, der ikke kan blandes med Belkar, fortæller planteværnsproducenten.

Væselhale og enårig Rapgræs

Med de nye regler for anvendelse af Kerb, er denne behandling nu rykket frem til efter 1. November. I løbet af de cirka 10 uger, der typisk vil gå fra såning og til man kan anvende Kerb, er der rig lejlighed for græsukrudtet at vokse sig stort, hvis det ikke håndteres fra start med clomazone. Især Væselhale kan nå at være ganske ødelæggende for afgrøderne.

- Clomazone er kendt for at have en god effekt overfor enårig Rapgræs, men derudover har potteforsøg fra Flakkebjerg vist, at clomazone har en ganske fornuftig effekt overfor Væselhale. En effekt der er tilstrækkelig til at bekæmpe de frø, der ligger i de øverste jordlag (1-3 centimeter), samt forhale væksten af Væselhale-planter der stammer fra frø ned til fem centimeter, som er den maksimale spiredybde for Væselhale. Således vil et kombinationsprogram af clomazone som startprodukt og senere efterfølgning med Kerb være mest effektiv, fortæller Tage Hesselund Knudsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skulle der være synligt græsukrudt eller andet ukrudt på anvendelsestidspunktet for clomazone, kan man blot tilsætte glyfosat til at bekæmpe det eksisterende ukrudt. Således er hele "værktøjskassen" overfor græsukrudt sat på arbejde.

Økonomi i ukrudtsplanen.

Prisen for clomazone-holdige produkter er næsten halveret gennem den periode, de har været på markedet i cirka 15 år, så en clomazon-behandling er en "cost effektiv" behandling, som der er mange gode grunde til at fortsætte med, også selvom Belkar er på markedet, fortæller producenten.

Den besparelse man opnår med clomazone-Belkar kombinationsplanen er følgende:

- Stomp CSs arbejde kan udføres af en kombination af clomazone og Belkar.

- Matrigon burde ikke længere være nødvendig i foråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved kun at bruge den ene "halvleg" af en splitbehandling med Belkar, opnås også en besparelse.

- Clomazone har aldrig været billigere.