Abonnementsartikel

Landbrugsstyrelsen har oplevet meget stor interesse for tilskudsordningen modernisering af kvægstalde 2018.

Landbrugsstyrelsen har i alt modtaget 623 ansøgninger til tilskudsordningen Modernisering af kvægstalde 2018. Der i alt blevet ansøgt for 538 millioner kroner, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse, hvor der samtidig bliver givet en status på sagsbehandlingen.

Sagsbehandlingen af tilsagn er stort set afsluttet. Landbrugsstyrelsen forventer at give 135 tilsagn om tilskud. Der mangler at blive givet enkelte tilsagn, som de arbejder på at sende hurtigst muligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styrelsen har tilføjet ekstra midler til ordningen for at kunne udnytte hele den økonomiske ramme. Det er begrundelsen for, at ikke alle tilsagn er afsendt endnu. Når de sidste tilsagn er givet, har Landbrugsstyrelsen givet tilsagn for i alt 119,3 millioner kroner.

Der mangler at blive givet enkelte afslag på tilsagn om tilskud, som vil blive udsendt hurtigst muligt. I alt vil der blive sendt 488 afslag.

Tilskudsordningen Modernisering af kvægstalde 2018 er en af de ordninger, styrelsen har arbejdet målrettet på at automatisere for at få en hurtigere sagsbehandling af tilsagnene. De havde som målsætning, at 10 procent af alle tilsagn skulle sagsbehandles automatisk. Det er de nået i mål med, og har i alt sagsbehandlet cirka 20 procent af tilsagnssagerne automatisk. De automatiske tilsagn blev sendt ud kun 7 uger efter, ansøgningsrunden lukkede.

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside, kan du læse en præcisering af, hvordan der er givet tilsagn og afslag.