Formålet med tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Der kan søges om tilskud frem til 13 december, og i marts 2019 vil landbrugsstyrelsen melde ud, hvem der har fået tilskud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der kan søges om tilsagn om tilskud, hvis du er jordbruger, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift.?Man skal gennemføre projektet på egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for at gennemføre projektet.Man skal have et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages. Arbejdskraftbehovet opgøres efter normtimesatser.

Ved en jordbrugsproduktion forstås en bedrift med produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til første salg er omfattet af definitionen.

Ansøgningerne prioriteres i tre trin. Trin et handler om, at et projekt kan blive prioriteret skal den økonomiske effekt opfylde minimumskriterierne.

I trin to vurderer på den økonomiske effekt af projektet og i trin tre vurderes der på antal kopladser.

Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at det samlede tilskudsgrundlag er på mindst 300.000 kr, og der gives tilskud inden for følgende indsatsområder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald-

- Etablering af stald til malkekøer

- Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr

- Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald

- Totalrenovering af stald til malkekøer

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller til opdræt af kalve/ungdyr

Der kan opnås et samlet tilskud på 20 pct. af de samlede standardomkostninger for investeringerne i projektet.Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne under denne ordning finansieres af EU.