Abonnementsartikel

Antibiotikaforbruget til danske grise fortsætter med at falde. I 1. kvartal 2019 er forbruget opgjort i doser per produceret gris fra fødsel til slagtning faldet med 5,6 procent i forhold til samme periode i 2018.

Seges Svineproduktion offentliggør løbende forbruget af antibiotika i den danske svineproduktion. Et forbrug, som fortsat er faldende. Det glæder Christian Fink Hansen, som er sektordirektør i Seges Svineproduktion.

- Faldet viser, at vi har nogle dygtige og engagerede svineproducenter i Danmark, som giver den en ekstra skalle for hele tiden at sænke forbruget. Det synes jeg, er utrolig flot, siger Christian Fink Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udover et fald i antibiotikaforbruget er mængden af medicinsk zink også faldet. Faktisk hele 14,2 procent i 1. kvartal 2019 i forhold til samme periode sidste år.

Derfor er Danmark et foregangsland, når det kommer til svineproduktion og det kan du læse mere om her.

Sådan opgøres antibiotikaforbruget

For at give det mest retvisende billede af antibiotikaforbruget er det nødvendigt at tage højde for udviklingen i svineproduktionen samt hvilke typer antibiotika, der er anvendt.

Det kan gøres ved at udregne hvor mange doser, der er anvendt til produktion af én gris fra fødsel til slagtning. En dosis er lig mængden af antibiotika anvendt til behandling af et kg gris.

Data for forbrug af antibiotika er baseret på data fra Vetstat-databasen. Fra Vetstat udtrækkes oplysninger om mængden af aktivt antibiotisk stof per milliliter eller gram produkt, samt dosis til behandling af et kg gris. Disse data blev anvendt til at omregne forbruget til forbrug af aktivt antibiotisk stof og standarddoser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opgørelse over svineproduktionens størrelse er baseret på data fra Svineafgiftsfonden.

Forbruget i gram og antal doser per produceret pattegris, per produceret smågris og per produceret slagtesvin er beregnet som totalt antal gram antibiotika og total antal doser, divideret med antal grise produceret i den pågældende kategori i perioden. Det samlede forbrug til produktion af en gris fra fødsel til slagtning er beregnet som summen af forbruget til produktion af en pattegris, en smågris og et slagtesvin, både som antal gram og antal doser.