Abonnementsartikel

Svend Aage Hansen blev valgt til æresmedlem af Blonde d'Aquitaines avlsforening.

På Blonde d'Aquitaine avlsforeningens generalforsamling blev den tidligere formand Svend Aage Hansen fra Klarup udnævnt til æresmedlem, som en anerkendelse af det store arbejde han har udført for foreningen og racen generelt. Svend Aage Hansen var formand fra 1988 til 1994, hvor Blonde d'Aquitaines udbredelse i Danamrk voksede hastigt. De første dyr blev importeret fra Frankrig i 1984, og Svend Aage Hansen var en af de første til at modtage nogle af de udvalgte kvier, og senere fulgte flere dyr fra både Frankrig og England.

Arbejdet med kvæg har altid haft Svend Aage Hansens store interesse, og som ung tjente han blandt andet hos den Ahlmann Lorentzen på Langholt. Her stod en af tidens kendteste SDM besætninger, hvilket sikkert har inspireret den unge mand. I hver fald stod der nogle år senere en meget veldreven og højtydende malkekvægsbesætning på Romdrupsholmsvej, og da der blev lagt om til kødkvæg, var det stadigt avlen, der var i centrum. Døren hos Kirsten og Svend Aage Hansen har altid været åben for folk, der ville have en blonde snak, og der er gennem alle årene blevet udstillet flittigt på dyrskuer over hele landet. Utallige avlere både i Danmark og i udlandet har hentet avlsmateriale i besætningen, både som avlsdyr og via de adskillige kvægavlsforeningstyrer, der er udtaget i besætningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kendetegnende for dyrene fra Klarup, som kunne bære to stednavne Nørkær eller Nygaarden, var deres gode temperament, og det høje vækstpotentiale kombineret med høje klassificeringer. Eksteriøret har også være exceptionelt, hvilket de utallige dyrskuerosetter og andre æresbevisninger i hjemmet vidner om. Svend Aage Hansen har dog ved årsskiftet valgt at stoppe som aktiv avler på grund af alder, men han vil helt sikkert stadig være at finde på dyrskuerne, hvor hans gode humør og store viden om avl, fortsat vil være en stor gevinst for foreningen og racen.

Der var derfor også stående bifald da Jens Pedersen fra Blonde d'Aquitaine foreningen overragte blomster og en statuette af en Blonde tyr til Kirsten og Svend Aage Hansen