Abonnementsartikel

Tørken kan betyde, at majsen ikke kan danne kolber - derfor betaler majs ualmindeligt godt for vanding.

Tørken er nu ved at gå ud over majsen mange steder i landet. Lige netop når den blomstrer, er den allermest sårbar overfor vandmangel.

Så enten er det at håbe på et snarligt vejrskifte eller for de, der kan vande, at vælge den strategi, der betaler mest for de livgivende dråber.

- Vores råd er at sørge for, at majsen får vand nu fremfor græs og korn.

- Også selvom vi normalt siger, at majs ikke må vandes under blomstringen, lyder det kontant fra Ken Brink og Bjørn Lisbjerg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De to er majseksperter hos KWS Scandinavia, som har en pæn markedsandel af de majssorter, der dyrkes i Danmark.

Lille vandbehov

Majs er ifølge flere undersøgelser i stand til at producere et kg tørstof med lige knapt den halve mængde vand af, hvad hvede, byg og græs skal have til samme produktion.

- De fleste kornmarker er nu også så tæt på høst, at det ikke har den store mening af vande dem, påpeger Bjørn Lisbjerg.

Han råder derfor til, at vanding i stedet bruges i majs, der endnu ikke har taget skade af tørken.

Mange steder er majsen begyndt at blomstre, og hanblomsterne stritter ovenud af planterne.

- Det er dem, vi normalt er bange for at slå i stykker med vandstrålen, siger han.

Derfor skal man også gøre noget for at mindske vandstrålens størrelse om muligt.

Pas på hanblomster

De fleste landmænd med vandingsanlæg har mulighed for at vælge forskellige dyser til deres anlæg.

- For at lave så lille skade som muligt, bør man udskifte til en mindre dyse, som giver en mindre stråle, som slår mindre hårdt, foreslår Ken Brink.

Selvom der slås lidt af hanblomsterne, skal majsen nok bestøves.

- Det værste er, hvis der ingen vand er til rådighed for planterne under blomstringen, understreger han.

Majs skal høstes grøn

Mange landmænd har også græs i sædskiftet, som lider under såvel varme som tørke.

- Det er stort set umuligt at holde græs i vækst, når temperaturen nærmer sig 25 grader eller derover, siger Ken Brink.

Af den årsag er der ikke grund til at bruge kostbart vand på at prøve at holde græsmarkerne i vækst.

- Det kan være, at der er udlægsmarker, hvor de små græsplanter kan holdes i live med vand, hvis der er en god fordeling af dem på marken, fortsætter han.

Hvis det ikke er tilfældet, er det måske en overvejelse værd at lave et nyt udlæg i august.

- Og så kan vandet bruges til majsen, så den holdes grøn frem mod høst, som bliver meget tidlig i år, fastslår han.

Hvis majsen skal være grøn ved høst, bør den ved fortsat tørke og varme vandes helt indtil en uge før høst.

Vand omsætter husdyrgødning

De fleste landmænd ved, at kvælstof i husdyrgødning frigives langsommere end kvælstof fra handelsgødning.

- Men der frigives slet ikke kvælstof fra husdyrgødningen, hvis jorden er helt tør, siger Bjørn Lisbjerg.

Også af den grund finder han det også vigtigt, at majsen holdes tilstrækkelig vandet.