Abonnementsartikel

Arla lover i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsresultatet, at der fortsat vil være fokus på løbende at udbetale den størst mulige andel af overskuddet til andelshaverne via acontomælkeprisen.

Arlas omsætning steg med tre procent, mens Arlaindtjeningen ifølge selskabet steg med 19 procent i første halvdel af 2017.

Arlas forklaring er højere salgspriser og fortsat stigende salg af varemærkeprodukter, hvilket øger overskuddet til mælkeproducenterne.

Arla forventer at nå målene for indtjening, vækst for strategiske varemærkeprodukter og gearing for helåret. Der forventes yderligere forbedringer i Arlaindtjeningen og en stigning i koncernens omsætning for hele året på 1 milliard EUR.

- I årets første halvdel så vi en hårdt tiltrængt stigning i de globale mælkepriser efter næsten tre år med lave priser i branchen. Det var en direkte følge af, at mælkeproduktionen i de fleste mælkeproducerende lande i år har været lavere til uændret i forhold til sidste år, samtidig med efterspørgslen efter mejeriprodukter i Europa og USA og på nye markeder har været stigende, hedder det i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Omsætning steg

Koncernens omsætning steg med 3,4 procent til 5 milliarder EUR (fra 4,85 milliarder EUR i første halvår af 2016) trods en samlet lavere mælkeindvejning og en ugunstig valutaudvikling. Den underliggende omsætningsvækst ekskl. valutaeffekter og frasalg var 6,6 procent.

Arlaindtjeningen, som måler den værdi, Arla har genereret for hvert kilo andelshavermælk, steg i løbet af perioden til 35,8 EUR-cent/kg mod 30,0 EUR-cent/kg i første halvdel af 2016, svarende til 19 procent.

- I takt med at det globale marked for mejeriprodukter er forbedret, har vi reageret på de afledte stigninger i de globale priser for mejeriprodukter, samtidig med at vi også har optimeret vores produktsammensætning på vores vigtigste markeder. Vi har derfor kunnet hæve acontomælkeprisen til vores ejere, mælkeproducenterne, med 42 procent i løbet af de sidste 12 måneder. Det var hårdt tiltrængt efter to et halvt år, som har været rigtig hårde for de fleste mælkeproducenter verden over, siger CEO for Arla Foods, Peder Tuborgh.

Vækst i ingredients

Arla Foods' helejede datterselskab Arla Foods Ingredients, som er global leder inden for vallebaserede ingredienser, der anvendes i et bredt udvalg af fødevarekategorier, rapporterede en omsætningsstigning på 24 procent i første halvdel af 2017 til 313 millioner EUR mod 252 millioner EUR i første halvdel af 2016.

- Naturlige valleingredienser er fortsat Arla-koncernens mest lønsomme forretningsområde, og vi udbygger løbende vores førerposition gennem investeringer i teknologi, som sætter nye standarder for kvalitet, innovation og fødevaresikkerhed. Vi forventer, at denne del af forretningen fortsætter sit høje vækstniveau resten af året med et stærkt resultat inden for værdiforædlede proteiningredienser til markedet for børneernæring og medicinsk ernæring, siger Peder Tuborgh.

Forbedret sammensætning

Europa er Arlas vigtigste kommercielle zone med en omsætning på 3,2 milliarder EUR i første halvdel af 2017 (ekskl. europæisk omsætning fra Arla Foods Ingredients og Trading), svarende til 63 procent af koncernens omsætning og uændret i forhold til første halvdel af 2016, hvor omsætningen også var 3,2 milliarder EUR.

Højere salgspriser og en forbedret salgsandel for brandede produkter har haft en positiv effekt på Arlas omsætning i Europa: Det er dog blevet udhulet af lavere mælkevolumener og ugunstige valutaudviklinger i især GBP, som har påvirket omsætningen negativt med 135 millioner EUR. Frasalget af datterselskabet Rynkeby i maj 2016 tegnede sig også for en nedgang i omsætningen på 23 millioner EUR i forhold til første halvår sidste år.

- I en periode med markant stigende salgspriser i hele Europa har vores salg af strategiske varemærkeprodukter været stabilt i regionen som helhed. Forbrugerne er forblevet loyale mod kvalitetsbrands til trods for de højere priser, og på visse markeder, f.eks. i Holland, har vi oplevet en betydelig vækst i salget af vores varemærkeprodukter. Vi fortsætter vores samarbejde med kunder over hele Europa om at udvikle nye produkter til supermarkedernes hylder, siger CFO i Arla Foods, Natalie Knight.

International vækst

Det er Arlas strategiske ambition at øge salget betydeligt uden for Europa, herunder særligt i områderne Mellemøsten og Nordafrika, Kina og Sydøstasien, Afrika syd for Sahara, USA og Rusland.

Arlas internationale forretning er samlet set vokset med 10 procent til 792 millioner EUR i første halvdel af året - primært drevet af stærke resultater i Afrika syd for Sahara (med en stigning på 32 procent) og Kina og Sydøstasien (med en stigning på 36 procent).

- Efterspørgslen efter mejeriprodukter er fortsat stigende i Asien og Afrika, hvor den voksende middelklasse efterspørger en kost med bedre ernæring fra mejeriprodukter og andre kilder. Salget af ernæringsprodukter i det lavere prisleje er hurtigt voksende i byområderne i Vestafrika og Sydøstasien, og vi tilbyder stadig flere innovative produkter til forbrugerne i disse områder, ved at skræddersy vores produktudvikling til at matche de forskellige forbrugerbehov rundt om i verden, siger Natalie Knight.

Forventning til året

Arla forventer en yderligere forbedring i Arlaindtjeningen for helåret i forhold til halvåret. Omsætningen forventes at ligge i den øvre ende af intervallet 10 til 10,5 milliarder EUR mod 9,6 milliarder EUR i 2016.

- De forbedrede markedsbetingelser, som er drevet af stigende priser på mælkefedt og protein, især i Europa i de seneste måneder, er virkelig godt nyt for Arla og vores mælkeproducenter, og vi forventer, at andet halvår af 2017 bliver endnu stærkere i lyset af den fortsatte markedsforbedring. Vi forventer at nå vores mål for omsætning, resultatandel, gearing og vækst for strategiske brands. Vi forventer, at den positive prisudvikling fortsætter. Vi har hævet acontomælkeprisen til vores ejere yderligere i juli, august og september og forventer at fastholde dette høje niveau resten af året, siger Peder Tuborgh.

Arla har et mål om at nå en nettooverskudsandel for 2017 på 2,8-3,2 procent af omsætningen, mens selskabet fastholder fokus på løbende at udbetale den størst mulige andel af overskuddet til sine ejere via acontomælkeprisen.