Torben Jensen fornemmede hurtigt, at noget ikke var, som det skulle være, da hans godt 160 økologiske, sortbrogede køer blev malket om morgenen onsdag 10. august.

- Køerne virkede sløve, og de ville ikke æde det græsensilage, de får i forbindelse med malkningen. De var heller ikke meget for at rejse sig op eller gå ind i malkestalden, husker han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da Arlas mælkebil ved middagstid tømte gårdens mælketank, bekræftede måleren, at der var noget galt. Der manglede 300 kg af de cirka 3.800 kg mælk, der burde være i tanken. De næste dage skulle det vise sig, at ydelsen blev ved med at falde, til den en uges tid senere nåede bunden med en gennemsnitlig daglig ydelse på 11 kg under normalen pr. ko.

Da alle de malkende køer næste dag virkede endnu mere sløve og utilpasse, kontaktede Torben Jensen Dyrlæger & Ko praksissen Kvægdyrlægerne Midt, som han er tilknyttet. Som beskrevet i vedstående artikel gik der derefter et forløb i gang med udtagning og analyse af prøver, indførelse af forskellige forholdsregler og så videre.

For Torben Jensen var det værste den uvished, der herskede i over en uge, en uge hvor ingen kunne sige hvad køerne egentlig fejlede, og hvornår og hvordan det hele ville ende.

- Jeg har haft bedriften siden 1997, jeg har arbejdet på andre kvæggårde tidligere, men jeg har aldrig før oplevet noget lignende. Lige pludselig var alle malkekøerne sløve, de ville ikke rigtig æde, de ville ikke ud og ikke ind. De ville bare ingenting, og de fleste af dem havde feber, fortæller han og fortsætter:

- I over en uge anede vi ikke, hvad der var galt, og hvornår det ville stoppe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 21. oktober.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses ved at klikke her. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.