Snarlige straffesager mod landmænd, som angiveligt har gødsket mere end tilladt, vil blive afgjort efter de nuværende regler ? og ikke reglerne fra tiden inden Landbrugspakkens ikrafttræden.

Det forventer de tre landbrugsorganisationer Bæredygtigt Landbrug, Danske Svineproducenter og Danske Mælkeproducenter, der henviser til Straffelovens bestemmelser om, at man ikke kan straffes for noget, der ikke længere er ulovligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Beslutningen om de nye gødningsnormer hviler desuden på et grundigt forarbejde om gødskningens betydning for miljøet, forklarer Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug.

- Forarbejdet viste behov for at ændre det hidtidige syn på gødskningens konsekvenser. Derfor ved vi, at omgivelserne ikke har taget skade, fordi nogle landmænd for år tilbage har gødsket lidt mere, end det var tilladt dengang ? og der er derfor ingen grund til at kriminalisere dem uretmæssigt, siger han.

Også formand Henrik Mortensen fra Danske Svineproducenter og formand Kjartan Poulsen fra Danske Mælkeproducenter hilser det velkomment, hvis de pågældende landmænd får strafnedsættelse eller bliver frikendt, nu hvor Folketingets paradigmeskifte indebærer en helt ny reguleringsteknik:

- Til alt held for disse landmænd er der nu en chance for, at de kan blive reddet af gongongen ? Landbrugspakken. En pakke, som vi jo alle sammen får glæde af, siger Henrik Mortensen.

Den første sag om overgødskning, der har nået landsretten, behandles i Vestre Landsret onsdag den 24. august.