DLG's Høstbarometer viser, at næsten en tredjedel af høsten er i hus herhjemme, og indtil videre har høsten været under middel med lavere udbytter i vinterbyg og raps. Turen er nu kommet til hveden og vårbyggen, og forhåbningen er, at proteinindholdet også her får et nøk opad ligesom vinterbyggen.

Det har indtil videre ikke været en optimal høst herhjemme, og billedet er det samme flere steder i Europa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vejret har taget toppen af den samlede EU høst, der de sidste 7 uger er nedjusteret med 12 millioner tons,

Mogens Frederiksen, vicekoncerndirektør med ansvar for kornområdet i DLG

- Vejret har taget toppen af den samlede EU høst, der de sidste 7 uger er nedjusteret med 12 millioner tons svarende til et fald på 4-5 procent. Der er dog stadig et stykke vej med høsten i store landbrugslande som Tyskland, Frankrig, England, Polen, Sverige, Danmark og Baltikum. Selvom vi stadig mangler to tredjedele af høsten endnu, så plejer den første del at være en meget god indikator for det samlede udbytte, siger Mogens Frederiksen, vicekoncerndirektør med ansvar for kornområdet i DLG og fortsætter:

- Vi har set 10-15 procent lavere udbytter end forventet på vinterbyg herhjemme - nu hvor 100 procent er i hus. Der er trods alt også positive tendenser med generelt gode kvaliteter. Proteinniveauet ligger cirka ét procent-point højere end sidste år, hvilket selvfølgelig er positivt for afsætningsmulighederne.

Samtidig vurderer DLG, at 50-60 procent af rapsen er i hus.

- Vi kan se, at der er 20-25 procent lavere udbytter på raps. Til trods for ustadigt vejr med mange regnbyger, så er olieindholdet ligesom sidste år heldigvis højt, hvor der tidligere har været udfordringer med olieindholdet. Der er da også flere steder i Europa, hvor olieindholdet i rapsen faktisk er faldet," forklarer Mogens Frederiksen, DLG.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Proteinindhold i hvede og vårbyg?

Det helt store spørgsmål bliver nu at se resultaterne af proteinindholdet i hvede og vårbyg.

- Vi håber og forventer, at vi også på hveden og vårbyggen ser et højere gennemsnitligt indhold af protein end tidligere. Er det tilfældet vil det styrke den danske eksport af maltbyg, da markedet efterspørger maltbyg af højt kvalitet. Blandt andet på grund af det ustadige vejr i Frankrig, så er maltbygpriserne de sidste 7-8 uger steget med 25-30 procent, som kommer de danske landmænd til gode. Med et højere proteinindhold i maltbyg, vil dansk maltbyg stå stærkere på eksportmarkederne, siger Mogens Frederiksen.

Nye afregningsmetoder

DLG har lavet om i deres afregningsmetoder for landmændenes korn.

- Vi ønsker at give vores kunder et incitament til at levere korn af bedst mulig kvalitet, da det øger muligheden for at afsætte afgrøderne til gode priser. Vi vil derfor forsøgsvis afregne foderbyg og foderhvede i forhold til proteinindholdet, forklarer Mogens Frederiksen, DLG.