Flydende gødning dækker kun godt ti procent af det danske forbrug af kvælstof i handelsgødning, og derfor indgår gødningstypen ikke så ofte, når der laves officielle forsøg. På DLG Vækstforum, som blev afviklet først i januar måned på Kongskilde Maskinfabrik, kunne dirktør Svend Høegh Andersen, Dangødning, imidlertid vise resultatet af nye forsøg fra 2015, hvor flydende gødning er placeret til vårbyg. Forsøget er udført af Seges og offentliggøres i Planteavlsberetningen 2015.

I forsøget sammenlignes 80 kg N i Dangødning 15-2-6-2 med 80 kg N i en granuleret NPK 21-3-10. Begge gødningstyper afprøves i parceller, hvor gødningen placeres samtidig med at vårbyggen etableres, og i parceller hvor det bredspredes oven på jorden, inde afgrøden etableres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsøget viser at der er et signifikant merudbytte ved at placere flydende gødning

- Svend Høegh Andersen, Dangødning

- Forsøget viser at der er et signifikant merudbytte ved at placere flydende gødning frem for granuleret NPK. Ifølge tabelmaterialet kvitterer vårbyggen for den placerede Dangødning med et merudbytte på næsten syv tønder pr. hektar, siger Svend Høegh Andersen.

Med et kvælstofniveau på 80 kg/ha blev der opnået et merudbytte på 4,4 Hkg/ha, ved at placere Dandødningen frem for at udsprøjte den, før afgrøden blev etableret.

På vej med fast gødning

I sit indlæg løftede direktøren for Dangødning også sløret for, at virksomheden er på vej med gødning på fast form.

- Vi har i et par år har haft Nexan NS 38-8 med i de officielle forsøg, og det ser fornuftigt ud. Vi fortsætter forsøgene her i 2016 og hvis de positive takter fortsætter, forventer vi at Nexan kommer på markedet til foråret 2017, siger Svend Høegh Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gødningen er baseret på urea, og for at minimerer risikoen for fordampning af kvælstoffet, tilsættes gødningen Agrotain, som er en inhibitor, der nedsætter fordampningen af kvælstof.

Cirka halvdelen af den flydende gødning, som Dangødning omsætter her i landet, tilsættes Agrotain. Hvis den flydende gødning placeres i sammen rille som såsæden, anbefaler Svend Høegh Andersen at gødningen tilsættes Agrotain.