Abonnementsartikel

I Danmark er der registreret tusindvis af steder, hvor der udledes urenset kloakvand ved kraftige regnskyl, men indsatsen for at komme de mange overløb til livs står ikke mål med problemets omfang.

I Danmark er der registreret tusindvis af steder, hvor der udledes urenset kloakvand ved kraftige regnskyl, men indsatsen for at komme de mange overløb til livs står ikke mål med problemets omfang.

Over hele landet udledes der hvert år store mængder urenset spildevand direkte ud i det danske vandmiljø, og der er mere end 18.000 steder i Danmark, hvor spildevandet kan fosse ud. Det kan man ved selvsyn se ved at kigge på Miljøministeriets kort Miljø-GIS, og her kan man også se, at der i de forestående Vandområdeplaner blot er lagt an til, at der skal ske en indsats for at ??reducere tilførslen af organisk stof til vandløbene??, som det hedder, 357 steder.

- Vi har tilfælde, hvor kreaturer er døde af at have ædt græs, der har været forurenet af kloakvand.

- Flemming Fuglede Jørgensen, formand for bæredygtigt landbrug

Indsats ikke stor nok

Men det er slet ikke tilstrækkeligt lyder det fra formand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi kan som landmænd jo ikke leve med, at vi ofrer store summer på at så og behandle Danmarks jord, og når vi så skal til at høste afgrøderne, så oversvømmes jorden, så store værdier går tabt. Til skade for både erhvervet og for samfundet, siger Flemming Fuglede Jørgensen, der mener at der er alt for lidt fokus på eftervirkningerne af de oversvømmelser, der i stigende omfang ødelægger de danske marker.

- Der var i 2015 tusindvis af spildevandsoverløb i Danmark, som blandt andet oversvømmer græsmarker, hvor kreaturerne går. Vi har tilfælde, hvor kreaturer er døde af at have ædt græs, der har været forurenet af kloakvand. Men hvad så med alle de dyr, der æder græsset, men som ikke dør af det, som bærer rundt på miljøfremmede stoffer, hormoner og hvad ved jeg, og derefter bliver solgt som fødevarer til danskerne? Det kan vi simpelthen ikke acceptere, lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen.

Dokumentér oversvømmelser

Når spildevandet fosser ud på markerne flere gange om året, så skal der mere drastiske midler i brug for at råbe de ansvarlige op og få dem til at gøre noget ved problemet. Derfor opfordrer Bæredygtigt Landbrug til, at landmænd og lodsejere nøje dokumenterer, når vandløbsnære arealer oversvømmes med spildevand.

- Det er erstatningspådragende ikke at opfylde vandløbslovens krav, og med ministerens hyrdebrev står forpligtelsen klokkeklar, lyder det fra jurist Maiken Bak Jensen. Hun opfordrer derfor til allerede nu at forberede en eventuel vandløbssag vedrørende oversvømmelser, der kan ende ved domstolene med krav om erstatning.

- Det er efter almindelige erstatningsretlige principper den erstatningssøgende, der har bevisbyrden. Det er derfor vigtigt at have dokumentationen i orden inden en erstatningssag indledes, forklarer Maiken Bak Jensen.