Abonnementsartikel

Regeringen har igen strammet landbrugets muligheder for at gøde markens planter - uden det får nogen som helst betydning for miljøet - det får til gengæld stor negativ betydning for både landbrugets og samfundets økonomi.

Regeringens nye benspænd for landbruget, der kom i sidste uge - hvor man igen vil ramme erhvervet med reduktionskrav i forhold til den livgivende gødning - har ingen faglig begrundelse.

Det er ikke EU, der kræver en sådan reduktion, som regeringen ellers påstår. Hverken for grundvandet eller miljøet har det nogen betydning. De påtænkte stramninger vil overhovedet ikke kunne måles i vandmiljøet.

Men de vil kunne måles på landbrugets produktion - og dermed på både landmandens og hele Danmarks økonomi, beskæftigelse og eksport.

Magtdemonstration

Der er tale om en ren politisk og nyttesløs magtdemonstration - uden faglig begrundelse. Endnu engang fra denne regering, må vi tilføje.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er ellers nok at tage fat på.

På miljøområdet er de store fosforudledninger, som det offentlige tillader i spildevandet (menneskegylle), et stort problem. Det kunne regeringen arbejde på at måle og begrænse. I 2015, hvor de sidste officielle tal kom, var denne udledning på knap 400.000.000 m3. Der lukkes således mellem 600-700 tons ren fosfor ud i vores vandmiljø igennem spildevandet ifølge de officielle tal. Den senere tids afsløringer tyder på, at det tal nok er langt, langt højere. Her burde gribes ind.

På det økonomiske område er der også nok at tage fat på, hvis de store udgifter, som staten har pålagt sig selv i denne tid, skal kunne dækkes ind.

Det hjælper derfor slet ikke at genere erhvervslivet - som her landbruget. Det er jo den hånd, der fodrer statskassen. Men det har denne regering åbenbart ikke forståelse for.