Abonnementsartikel

Direktør Vagn Lundsteen fra rådgivningsvirksomheden AgroBalance opfordrer til ændret ageren i marken, når der kan bruges mere gødning.

Under overskriften: "Lad ikke kritikerne få ret!", har Vagn Lundsteen fra Agrobalance sendt et indlæg, der opfordrer til et opgør med den hidtidige tankegang blandt planteavlere og konsulenter.

Han henviser til, at det ikke skorter på kritik mod landbrugsforliget, som blandt andet skal give lidt mere gødning til de sultne afgrøder og flere grise pr. hektar.

- Kritikken går ud på, at vi vil "forurene" mere, og at det vil gå ud over naturen. Tesen er, at når man tilfører mere gødning og kører mere husdyrgødning ud pr. hektar, vil det også medføre mere udvaskning af nitrat, påpeger han.

Men han opfordrer til at vise, at kritikerne tager fejl.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi skal vise, at vi godt kan øge produktionen, uden det går ud over miljøet. Vi skal vise, at vi tværtimod forstår at øge fagligheden og få fuld udbytte af den, både til fordel for miljøet og økonomien, lyder hans opfordring til planteavlere og konsulentkolleger.

Holdningsændring

Men hvis det skal lykkes, kræver det ifølge Vagn Lundsteen en holdningsændring og en ændret ageren i marken.

- Vi skal have "godt landmandsskab" på banen igen. Vi skal ikke bare tilføre mere gødning uden at have en strategi. Hvis proteinniveauet skal øges, sammen med udbyttet, kræver det en ændret gødningsstrategi. Hvis vi skal undgå lejesæd og flere sygdomme, kræver det nye dyrkningsstrategier, fastslår han.

Vagn Lundsteen mener, at det kræver, at planteavlere og rådgivere tænker anderledes, end de har gjort de sidste tredive år.

Målret gøding

- Nu skal der tænkes i udvikling, udbytter og kvalitet. Ikke længere i begrænsninger og hvem der kan spare mest. Vi har gennem de sidste tredive år efterladt en jord, der er langt ringere, end den vi selv overtog. Den udvikling skal stoppes. Vi skal igen gøre landbruget bæredygtigt.

- Lad os love hinanden, at vi får maksimalt ud af de gødningsregler. Ikke et kg må gå til spilde i form af udvaskning eller lejesæd. Gødningen skal målrettes hen, hvor der er mest gavn af den. Og alle skal have fuld effekt af de nye kvælstofnormer til stor glæde for økonomien på den enkelte bedrift, lyder Vagn Lundsteens vision.