Abonnementsartikel

Endnu engang er kvægbrug den besætningstype med færrest anmærkninger i Fødevarestyrelsens årlige opgørelse over dyrevelfærden på danske landbrug.

Fødevarestyrelsen har netop offentliggjort den årlige rapport over dyrevelfærden på danske landbrug.

Her kan man læse, at kvægbrug - igen - er den besætningstype med færrest anmærkninger. Endda lidt færre end sidste år, 12 procent har fået en anmærkning mod 15 procent året før.

Og heldigvis er langt de fleste overtrædelser milde, og har kun givet anledning til en indskærpelse. En indskærpelse skal ses som en vejledning til landmanden i, hvordan reglerne på dyrevelfærdsområdet skal tolkes.

Samtidig kan man glæde sig over, at der sket et støt og markant fald i andelen af de mere alvorlige overtrædelser fra 8,7 procent i 2011 til nu 1,2 procent Andelen af deciderede politianmeldelser ligger fortsat på et lavt niveau omkring én procent

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Malurt

Desværre fortsætter stigningen i antallet af besætninger, hvor dyrene ikke passes omsorgsfuldt og ikke huses/plejes i overensstemmelse med deres behov. Det er steget fra 1,1 procent i 2011 til nu 3,4 procent

Det er ærgerligt og uacceptabelt, da det typisk betyder, at et dyr vurderes at have lidt skade som følge af forholdet, lyder det fra kvægafdelingen hos Seges, der vil følge denne udvikling nøje den kommende tid.

Forbedringer hos kalve

Det er, i lighed med tidligere år, opstaldning af kalve håndtering af syge og tilskadekomne dyr, der har givet anledning til flest anmærkninger.

Heldigvis er der i forhold til årene 2011-2013 fremgang på langt de fleste områder. Antallet af overtrædelser, hvor kalve over otte uger er i enkeltboks, hvor kalve ikke kan se og røre hinanden og hvor kalve ikke har adgang til frisk vand, er det laveste gennem de sidste fire år. Antallet af at besætninger, hvor syge og tilskadekomne ikke får den fornødne pleje og behandling er også det laveste i fire år.