Automatisk oplæsning:

Landboforening kigger på projekter om lavbundsarealer

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Bestyrelsen i Djursland Landboforening har besluttet at tage en aktiv rolle i forhold til projekter om udtagning af lavbundsarealer.

Bestyrelsen i Djursland Landboforening har netop haft virtuelt bestyrelsesmøde, hvor de besluttede at tage en aktiv rolle i forhold til projekter om udtagning af lavbundsarealer. Det skriver landboforeningen i en pressemeddelelse

- Vi har i bestyrelsen besluttet at påtage os en aktiv rolle i forhold til at få sat nogle lavbundsprojekter i gang. Det er vores håb, at vi kollektivt kan gå forrest og få nogle gode og frivillige projekter igennem på et eller flere af de områder, der er udpeget på Djursland, forklarer Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening.

Bestyrelsen fik på mødet en gennemgang af Landbrugsstyrelsens nye tilskudsordning til udtagning af lavbundsjord, som hedder "Klima-Lavbund".

Den nye ordning er en ren udtagningsordning, hvor der ikke er mulighed for jordfordeling, men hvor det i stedet er den enkelte lodsejer eller en gruppe af lodsejere, der tager jord ud af drift.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Rikke Skyum, chef for Land, miljø & erhverv, Djursland Landboforening viste på mødet de områder på Djursland, hvor det vil give mening at lave projekter om udtagning af lavbundsarealer.

Det er allerede nu muligt at søge om tilskud til at tage lavbundsjord ud af drift. Landbrugsstyrelsen har i alt afsat 255 mio. kr. i 2021 og 2022, som forventes at række til udtagning af 2.000 ha lavbundsjord.

Som lodsejer får man en engangskompensation, som skal dække værditab af jorden, og kompensationens størrelse afhænger af arealets drift i referenceårene 2015-2019.

- Jeg synes, det er et udmærket projekt, hvis det sker på frivillig basis, og hvis landmanden bliver fuldt kompenseret. Der kan både være tale om store og små projekter, som alle kan gribes forskelligt an. Vi skal sørge for at få et godt samarbejde med kommunerne og naturligvis sikre os, at landmandens interesser bliver hørt, og han kan se sig selv i processen, understreger Hans Gæmelke.

Tilskuddet til udtagningen kan både søges af enkeltlodsejere og af kommuner og fonde. Hvis man er flere lodsejere i et område, kan man med fordel sammen rette henvendelse til kommunen.