Konference om digitalisering af fremtidens landbrug.

Digitale teknologier er et vigtigt element i et konkurrencedygtigt og klimabevidst dansk landbrugs- og fødevareerhverv. På konferencen præsenteres de nyeste resultater, løsninger og digitale teknologier, der er med til at skabe fremtidens landbrug, skriver Landbrugsinfo.

Konferencen giver overblik over, hvordan brug af digitale teknologier i planteproduktion kan optimere produktionen, og samtidig have positive miljømæssige effekter. De digitale fremtidsperspektiver belyses blandt andre af landmænd, forskere og landbrugsindustrien, skriver Seges.

Programmet rummer en række indlæg med emner som:

- Hvor er den digitale maskinbranche på vej hen?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Fremtidsperspektiver for en dansk klima- og miljøvenlig planteproduktion.

- Kvælstofgødskning uden miljøproblemer.

Debat under temaet "license to produce" med Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Tænketanken Frej, Thor Gunnar Kofoed, viceformand for Landbrug & Fødevarer, Nicolai Hansen, rådgiver, bestyrelsesmedlem og formand for Landbrug & Fødevarers Forsknings- og Uddannelsesudvalg.

Konferencen bliver afholdt mandag den 2. marts 2020 i Billund.