Nyheder

Hvorfor sociale grise er en gevinst for DanBreds kunder

23. jan. | Indrykket af DANBRED

Resultater fra denne undersøgelse baner vejen for muligheder for at udforme mere balancerede avlsmål

Del artiklen:

Studie

Resultaterne fra denne unikke undersøgelse baner vejen for nye muligheder for at udforme endnu mere balancerede avlsmål, der både kan forbedre produktiviteten og dyrevelfærden. I fremtiden betyder det inddragelse af en ny social egenskab i DanBred avlsmålet, hvilket vil forbedre avlsfremgangen i daglige tilvækst med yderligere 5-10 %. Desuden kan det også bidrage til forbedret dyrevelfærd - simpelthen fordi en sød og social gris har en positiv effekt på sine stifæller. DanBred har netop afsluttet et storstilet selektionseksperiment med fokus på ”avl for sociale grise”, og hvilken effekt det har i forhold til at mindske overdreven aggression, øresut og halebid. De endelige resultater forventes klar ved udgangen af 2019. 


Øget produktivitet og velfærd gennem avl for sociale grise 

En banebrydende undersøgelse fra SEGES Svineproduktion, Avl og Genetik bekræfter grises sociale kompetencer som en relevant egenskab i avlsmålet. Den nye egenskab vil bidrage til avlsfremgangen for daglig tilvækst og fastholder DanBreds førende position inden for svinegenetik. 

Positiv social adfærd blandt grise øger tilvæksten hos deres stifæller, og denne tendens overføres fra generation til generation. Det er med andre ord arveligt. En unik undersøgelse udført af SEGES Svineproduktion, Avl og Genetik viste, hvordan DanBreds grise med en positiv social genetisk profil (sociale grise) har en positiv effekt på deres stifællers daglige tilvækst. Når der tages højde for både den direkte effekt af grisens egne gener og stifællernes sociale genetiske effekt, øges avlsfremgangen potentielt med 5-10%. Denne viden kan bruges til at øge avlsfremgangen for daglig tilvækst og forbedre den sociale adfærd og velfærd hos DanBred-grise. Det var konklusionen i en del af et stort forskningsprojekt om DanBred Landrace grise udført af SEGES Svineproduktion, Avl og Genetik og Aarhus Universitet. 


Om undersøgelsen 

Den aktuelle undersøgelse inkluderede den gennemsnitlige daglige tilvækst fra 30 til 94 kg registreret på i alt 32.212 DanBred Landrace handyr og 48.252 DanBred Landrace hundyr. Grisene blev opdrættet i 13 DanBred-avlsbesætninger i kønsopdelte stier med mellem 8 og 15 grise pr. sti. 

I løbet af undersøgelsen blev den genetiske variation og arvelighed for direkte genetiske effekter (effekten af en gris’ gener på dens egen tilvækst) og for indirekte genetiske effekter (effekten af en gris’ gener på tilvæksten af dens stifæller) anslået. Resultaterne viste en signifikant genetisk varians for indirekte genetiske effekter for daglig tilvækst hos både han- og hundyr, hvilket indikerer, at det er muligt at selektere grise for sociale kompetencer i forhold til tilvækst. 

Arveligheden for grisens eget genetiske potentiale var 22 % og 24 % for hundyr, mens den anslåede samlede arvelighed (det direkte og indirekte genetiske potentiale kombineret) var 32 % for handyr og 27 % for hundyr. Dette betyder, at arveligheden steg med 45 % hos handyr og 13 % hos hundyr, når man tager højde for den genetiske baggrund af sociale interaktioner, og at der faktisk er et uudnyttet selektionspotentiale for tilvækst. Det potentiale kan bruges til at skabe yderligere avlsfremgang for daglig tilvækst i DanBreds populationer.


- Resultaterne fra denne unikke undersøgelse baner vejen for nye muligheder for at udforme endnu mere balancerede avlsmål, der både kan forbedre produktiviteten og dyrevelfærden. I fremtiden betyder det inddragelse af en ny social egenskab i DanBred avlsmålet, hvilket vil forbedre avlsfremgangen i daglige tilvækst med yderligere 5-10 %.

Helle Palmø, Chefgenetiker Ph.D., DanBred


Forudsigelse af det sociale potentiale 

For at kunne konkludere, at genetisk selektion på sociale egenskaber vil resultere i avlsfremgang, er det nødvendigt at tage højde for direkte og indirekte social genetisk varians. For at overvinde dette meget komplekse problem afprøvede SEGES Svineproduktion, Avl og Genetik også, om det ville være muligt at forudsige det genetiske potentiale for sociale interaktioner udelukkende baseret på oplysninger fra slægtninge. I modsætning til tidligere undersøgelser viser denne undersøgelse meget tydeligt, at det er muligt. Faktisk viste resultaterne, at evnen til at forudsige tilvækst blev forbedret med cirka 7 %, når man tog højde for det genetiske potentiale for sociale interaktioner i tillæg til det genetiske potentiale for grisens egen tilvækst. Evnen til at forudsigelse det genetiske potentiale er analogt til nøjagtigheden af selektion, som er en indikator for, hvor meget yderligere avlsfremgang, der kan opnås til gavn for DanBreds kunder. Da tidligere undersøgelser har fundet kønsforskelle i adfærd, antog denne nuværende undersøgelse også, at resultaterne kan variere mellem hanlige og hunlige slagtesvin. Nogen forventer måske, at handyr viser mere aggressiv adfærd end hundyr. Men det er mere kompliceret end det. I den nuværende undersøgelse viser resultaterne, at der er konkurrence mellem hundyr, mens der ingen er mellem handyr. Seniorforsker Birgitte Ask fra SEGES Svineproduktion, Avl og Genetik forklarer: 

”Denne undersøgelse viser, at hundyr af DanBred Landrace, som har et stort avlsmæssigt potentiale for deres egen tilvækst, har en tendens til at hæmme tilvæksten hos deres stifæller, mens dette ikke er tilfældet hos handyr af DanBred Landrace. I praksis betyder det, at hvis der ikke tages højde for det avlsmæssige potentiale for sociale interaktioner, så vil den realiserede tilvækst hos hundyr være lavere end forventet baseret på deres avlsmæssige potentiale for deres egen tilvækst. Denne information er meget vigtig for at maksimere avlsfremgangen for tilvækst, ikke mindst når man anslår det avlsmæssige potentiale for tilvækst hos selektionskandidater i avlsbesætninger”. 

Når der tages højde for ovennævnte forskelle mellem han- og hundyr med hensyn til genetisk potentiale for social interaktion, forbedres evnen til at forudsige han- og hundyrs tilvækst med henholdsvis ca. 15 % og 4 %. Alt i alt antyder det, at man ved at tage højde for kønsforskelle kan opnå en yderligere avlsfremgang for tilvækst.


- Hvis der ikke tages højde for det avlsmæssige potentiale for sociale interaktioner, så vil den realiserede tilvækst hos hundyr være lavere end forventet baseret på deres avlsmæssige potentiale for deres egen tilvækst. Denne information er meget vigtig for at maksimere avlsfremgangen for tilvækst, ikke mindst når man anslår det avlsmæssige potentiale for tilvækst hos selektionskandidater i avlsbesætninger.

Birgitte Ask, Chefforsker, SEGES, Svineproduktion


Forbedring af egen og stilfællers tilvækst 

Ved at tage hensyn til det sociale genetiske potentiale for tilvækst i et avlsprogram, vil det ikke kun være muligt at forbedre grisens eget genetiske tilvækstpotentiale, men også grisens genetiske potentiale til at stimulere tilvæksten hos sine egne stifæller. Det er hypotesen og målet, at en sådan forbedring også vil føre til gunstigt korreleret avlsfremgang i skadelig adfærd hos gruppeopstaldede grise. 

For at teste denne hypotese afsluttede SEGES Svineproduktion, Avl og Genetik for nylig et forsøgsprojekt med registrering af hale-og ørebideskader og rifter på kroppen fra kampe på ca. 4.500 krydsningsafkom i 270 grupper. Resultater fra dette forsøgsprojekt forventes klar ved udgangen af 2019.
OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame