Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Opret gratis profil

Spanske mælkeproducenter får sundere og kraftigere afgrøder, da de optimerer gyllen før udbringning

22. mar. 2023 | Indrykket af Active NS

Mælkeproducenter i Galicien i Spanien, har i et år tilsat Active NS i gyllen, og med stor succes

Del artiklen:

På kvæggården TEDAMA, S.C. I Paradela kommune (Lugo), har en bedrift med 120 malkekøer og en generation på 1.000 m3gylle, blev der foretaget et første markforsøg. 15 dage senere blev der kørt gylle ud, som var tilsat Active NS. Efter 3 måneder blev markerne med og uden Active NS i gyllen sammenlignet. Resultatet i marken, hvor Active NS var tilsat gyllen, gav kraftigere og sundere afgrøder end i marken, hvor der kun blev brugt gylle

Active NS giver et større udbytte i alle typer afgrøder

Active NS er et ideelt tilsætningsstof til at blande med gylle til brug i forbindelse med såning af majs, havre eller hvede, da man kan opnå en højere og bedre produktion.

Active NS I gylle er et godt alternativ til de høje gødningspriser

Aktiv NS gør det muligt at reducere omkostningerne ved køb af handelsgødning. For eksempel kan 1000 kg N opnås fra 1000 m3 gylle og 20 kg Active NS. Når disse omkostninger sammenlignes, vil det være nødvendigt at købe 3700 kg NAC 25%, for at opnå den samme mængde N. Bl.a. derfor er Active NS en fordel at bruge for malkekvægsproducenterne i Galicien.

Lignende forsøg understøtter de spanske resultater

I Holland, blev en del af en syv år gammel græsmark bestående af flodler opdelt i seks baner, hver med en bredde på 11,76 meter. Bane 1 og 4 fik en standardgødning bestående af gylle og flydende kunstgødning. Bane 2 og 5 fik en standardgødning bestående af gylle og flydende kunstgødning, hvor gyllen var tilsat Active NS. Bane 3 og 6 fik det samme, men med 20 % mindre kvælstof og svovl fra kunstgødning. Den anvendte gylle kom fra samme stald, hvor al malkekvæget fik samme foderration. Gyllebeholderen under stalden var opdelt i to kamre, hvoraf det ene blev tilsat Active NS. Gyllen blev kørt ud inden første, andet og fjerde slæt.

Mindre kvælstoftab

Undersøgelser af gylleprøver viser, at kvælstofmængden er højere i den behandlede gylle. Ved forsøgets start indeholdt gylleprøver fra det staldkammer, som skulle tilsættes Active  NS, allerede mere kvælstof. Indtil april måned øgedes denne forskel yderligere, hvorefter den faldt igen (se tabellen). For at bestemme udbyttet blev der før hvert slæt manuelt høstet fem tilfældigt udvalgte græsarealer a 0,25 kvadratmeter fra hver bane. Udbyttet blev herefter vejet, og Eurofins udtog stikprøver. I løbet af året blev marken slået seks gange. I alt blev der høstet 11.283 kg tørstof og 10.663 foderenheder pr. hektar. Der blev hermed opnået 303 kg kvælstof pr. hektar. I løbet af sæsonen blev der ikke målt nogen væsentlige forskelle i udbyttet og kvaliteten af det friske græs. Det viser sig imidlertid, at de baner, hvor der var brugt gylle med Active NS og 20 % mindre kunstgødningskvælstof, kunne matche referencebanerne i forhold til udbytte og kvalitet. Det kan således konkluderes ud fra ét markforsøg på ét forsøgssted, at der med Active NS kan spares 20 % kvælstof fra kunstgødningskvælstof

Kataloger m.v.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter