Seges Svineproduktion Avl & Genetik har i øjeblikket et særligt fokus på, hvordan svineproduktionen får flere robuste og holdbare produktionssøer.

Holdbarhed indgår allerede i DanBred avlsmålet, og et ph.d-studie undersøger derfor, hvordan holdbarhed kan forbedres yderligere - for både et økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt hensyn, skriver Landbrusinfo.

Avl for holdbarhed har en indflydelse på, hvor længe soen producerer og dermed også soens overlevelse. Bedre overlevelse giver et bedre dækningsbidrag, men en højere overlevelse forventes også at påvirke dyrevelfærden i en positiv retning, da underliggende problemer til dødeligheden kan reduceres ved højere overlevelse.

Seges Avl & Genetik har i samarbejde med Aarhus Universitet undersøgt, hvordan man kan forbedre avl for holdbarhed med målinger fra produktionsbesætninger, der anvender DanBred-genetik. Indtil videre er der både foretaget en indledningsvis avlsanalyse af holdbarhed hos produktionssøer, som er krydsningsdyr, samt undersøgt, hvordan man beregner avlsværdier med produktionsdata, skriver Landbrugsinfo.

- Ph.d.-projektet belyser blandt andet, hvordan krydsningsfrodighed fra DanBred Yorkshire og DanBred Landrace kan være med til at give mere holdbare søer, der er ældre ved udsætning. Samtidig har vi kunne se, at data fra produktionsbesætninger kan anvendes til avl for holdbarhed, fortæller ph.d.-studerende Bjarke Grove Poulsen fra Seges Avl & Genetik, der forventer, at de vil have nok viden til at kunne forbedre avlen for holdbarhed markant, når projektet er færdigt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Resultaterne viser først og fremmest, at der både er genetisk variation for holdbarhedsegenskaberne i produktionsbesætninger og i opformeringsbesætninger. Dette er et vigtigt krav for at kunne avle for egenskaberne. Men én ting er, at der er genetisk variation, en anden ting er, om man kan finde de grise, som er genetisk bedre end de andre. Det afhænger delvist af arveligheden. Arveligheden var lav for egenskaberne i produktionsbesætningerne, men høj for egenskaberne i opformeringsbesætningen.

Læs mere på Landbrugsinfo.