Tilskud til sandvaskersystem gør det overkommeligtat løfte velfærden og mælkeproduktionen med sand i sengebåse.

Sand har længe været anerkendt som et fantastisk liggemateriale i sengebåse. Anvendelsen har dog ikke været helt problemfri, idet der er en tendens til, at en del af sandet følger med gyllen ud af stalden. Det har både kunnet medføre aflejring i lagertanken - ligesom sandholdigt gylle ikke kan anvendes til produktion af biogas.

Firmaet Opicon i Ringkøbing mener at have en særdeles effektiv løsning på disse problemer: Et sandvaskersystem, som separerer 95 procent sandet fra gyllen og vasker det, så det efter en kort oplagring er helt fri for bakterier og kan genanvendes i stalden. Samtidig er gyllen nu så fri for sand, at den kan leveres til biogas.

- Der er tale om et ganske effektivt system, som takket været muligheden for at genanvende sandet, har en ret så acceptabel tilbagebetalingstid, siger Kaj Stjernholm fra firmaet Opicon.

Mælkeproducenterne har været tilbageholdende

På trods af dette har krisen blandt landets mælkeproducenter medført tilbageholdenhed med denne type investeringer. Selv i tilfælde, hvor der har været mulighed for at levere gylle til biogasproduktion, har det været svært at finde finansiering til et anlæg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mælkeproducenterne har derfor måttet ty til mere traditionelle liggematerialer - med den dyrevelfærd og mælkeproduktion dette medfører - eller leve med de udfordringer det har medført at benytte sand uden at kunne separere det fra gyllen.

Tilskudsberettiget som miljø- og dyrevelfærdstilkøb

- Det er derfor særdeles glædeligt, at det er lykkedes at få sand-vaskersystemet med på listen over tilskudsberettigede miljø- og dyrevelfærdstilkøb med 475.000 kroner pr. anlæg, siger Kaj Stjernholm.

Han har det seneste års tid oplevet meget stor interesse for sand-vaskersystemet fra udlandet. Firmaet er i øjeblikket i gang med opbygning af anlæg både i Holland og Tyskland, mens der herhjemme kun er en enkelt mælkeproducent på Djursland, som har valgt at investere i et sandvaskersystem.

- Interessen for at anvende sand i liggebåsene og dermed for vores sandvaskersystem har hele tiden været meget stor, så vi er ikke i tvivl om, at denne tilskudspulje vil medføre, at en del flere vil overveje denne løsning,siger Kaj Stjernholm. ?lib