Genomisk selektion er velkendt inden for malkekvæget - nu vinder metoden også indpas hos kødkvæget som et ekstra redskab til at udvælge kommende avlsdyr.

Dansk Limousine Forening har et mangeårigt tæt samarbejde med den franske limousineverden, og det er takket være disse relationer at Danmark nu har fået mulighed for at teste danske limousiner op imod den franske population af limousiner.

Da aftalen med Ingenomix efter længere tids forhandling endelig kom i stand, valgte foreningens avlsudvalg som det første at sende vævsprøver af syv forskellige danske insemineringstyre afsted til test. Resultaterne forelå i efteråret 2019, og de bestyrkede foreningens avlsudvalg i forhold til at arbejde videre med brugen af genomiske tests i avlsarbejdet med de danske limousiner.

Medlemmers dyr testes nu

Efter en positiv start med insemineringstyrene valgte foreningen at åbne for, at også foreningens medlemmer kan få testet dyr fra egne besætninger. En sending med prøver af 14 dyr blev sendt afsted i december, og endnu en sending med 24 prøver er sendt afsted her i marts. De i alt 38 prøver kommer fra 17 forskellige avlere. Planen er nu at sende afsted løbende, når der er samlet mindst 10 prøver. Forventningen er at test ca. 100 dyr om året.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hundyr er billigere at teste

I den seneste sending af prøver var der flest hundyrsprøver. Man kunne umiddelbart forledes til at tro, at det var på grund af, at hundyr er billigere at teste end tyre. Men nej ? det afspejler derimod, at metoden konkret kan bruges til at vurdere hvilke af sæsonens kvier, der skal sættes ind i avlen.

Et hundyr kan testes for 600 kroner mens test af en tyr koster 1.350 kroner.

Test af foldtyre

Efter at individafprøvningen af lovende avlstyre på Aalestrup endegyldigt stoppede i 2018 er vi nu på mere gyngende grund med hensyn til vurdering af tyrenes avlspotentiale. Også her er der store forventninger til, at en genomisk test kan understøtte de besætningsregistreringer, som normalt foretages på en given tyr, som er udset til at være foldtyr.

- Vi ser lige nu, at der indsendes en del prøver af tyre, som enten allerede er i avl, eller som er på vej i avl. Vi forudser i øvrigt, at genomiske test i fremtiden bliver et must for de avlere, som ønsker at sælge tyre til avl, skriver Dansk Limousine Forening.

Venter på svar om nyindkøbt tyr

Formand for Dansk Limousine Forenings avlsudvalg, Lene Black Sinkjær, er en af de avlere, der har sendt vævsprøve afsted på en tyr, som efter planen skal benyttes til at løbe kvierne i egen besætning.

Lene fortæller om baggrunden for testen:

- Den indkøbte tyr har en stor del fransk afstamning, og dens nuværende danske indekser indikerer derfor ikke meget om, hvordan tyren avler. Jeg forventer med den genomiske test blandt andet svar på om den vil avle letfødte kalve.