Rasmus og Kasper Sudergaard opfylder ved hjælp af to eksterne investorer deres drøm og går fra lejer til ejer på fem år. Med et kapitalindskud på 500.000 kroner driver de deres egen malkekvægbedrift.

Brødrene Sudergaard har fulgtes ad næsten hele livet. De er begge uddannet inden for landbruget, storebror 25-årig Rasmus er uddannet agrarøkonom og lillebror 23-årig Kasper er uddannet produktionsleder. De er uddannet fra samme praktiksted og har arbejdet på samme bedrift i en årrække ved Nibe. I november 2018 fortsatte brødrene kompagniskabet og indgik en lejeaftale med købspligt af konkursgården Gedsted Nørgaard i Himmerland med 415 malkekøer og 175 hektar.

- Siden jeg blev konfirmeret, har jeg vidst, at jeg en dag ville være selvstændig med egen bedrift, fortæller Rasmus Sudergaard, der allerede som 14-årig lavede en plan for, hvordan han skulle blive selvstændig mælkeproducent. Som 16-årig oprettede han en etableringskonto.

Drømmen om at blive selvstændig blev mulig for brødrene, da de fik kontakt til ejendomsmægler Berg Risager Nybolig Landbrug, der satte Rasmus i kontakt med to investorer, der var på udkig efter et godt projekt. I dag har Lundsby Biogas, som driver tre biogastanke på gården, og en finansmægler fra København, i fællesskab investeret i gården og indgået en lejeaftale med brødrene. Lejeaftalen løber i fem år med en fast aftalt husleje. Herefter har brødrene købspligt også til en fast aftalt pris. Ønsker de at købe gården før tid, ligger prisen også fast for dette scenarie. Skulle det i stedet ske, at brødrene først har mulighed for at købe gården efter seks år, kender de også allerede prisen for det scenarie. Alle detaljer er skrevet ned, så ingen er i tvivl om betingelserne for både leje og på sigt overtagelse.

Generationsskifte

Inden aftalen faldt på plads og Sudergaard Landbrug ApS blev en realitet, havde storebror Rasmus været i flere forhandlinger med ældre landmænd om generationsskifte, men aftalerne gik i vasken hver gang på grund af finansiering på begge sider.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Processen med at finde en egnet bedrift har kostet Rasmus cirka 80.000 kroner i rådgivning og beregninger. Penge han mener er godt givet ud i processen mod selveje. Men det var først, da Rasmus kom i kontakt med ejendomsmægleren og investorerne, at planerne om at gå selvstændig for alvor begyndte at tage form. Storebror drøftede mulighederne for at bliver selvejer med lillebror Kasper, der ret hurtig kunne se muligheder i Gedsted Nørgaard.

- Jeg havde ikke de store betænkeligheder, selvom jeg ikke havde set gården, inden jeg sagde ja. Sammen med Rasmus kunne jeg se mulighederne i gården og i aftalen. Men vi skulle da lige drøfte betingelserne i lejeaftalen og det faktum, at vi bandt os for fem år, siger Kasper Sudergaard.

Brødrene har hver investeret 250.000 kroner af deres opsparing i Sudergaard Landbrug ApS. Deres månedsløn er aftalt i kontrakten, og et overskud bliver investeret i bedriften.

Rasmus og Kasper kan foretage investeringer og større indkøb uden at spørge investorerne om lov.

- Under forhandlingerne med investorerne sad vi på hver sin side af bordet, men da først aftalen faldt på plads, ja så rykkede vi om på samme side af bordet og har siden haft et godt samarbejde. Alle parter har jo interesse i, at vi har succes med driften, fortæller Rasmus Sudergaard.

Han fortæller at brødrene løbende er i dialog med finansmægleren fra København, der også indimellem kigger forbi, når han kommer til Himmerland.

- Vi sender budgetopfølgning hver kvartal til både til bank og investorer, så de hele tiden kan følge med, siger Rasmus Sudergaard.

rich-media-1
Brødrene Sudergaard har et mål om at nå op på 570 jerseykøer på Gedsted Nørgaard. Foto: Marianne Nørmark.

Arbejdsfordeling

Brødrene Sudergaard har opdelt arbejdsopgaverne på gården, så de hver i sær koncentrerer sig op de opgaver, de er gode til og interesserer sig for. Kasper tager sig primært af opgaverne i stalden med dyrene, har kontakten til dyrlæger, inseminør og medarbejdere. Rasmus tager sig af opgaverne på kontoret med regnskaber, budgetlægning, kontakt til banken og forhandlinger om for eksempel foderindkøb.

- Man kan sige, at Kasper er musklerne i stalden, mens jeg forsøger at få overblikket. Men vi har begge gummistøvlerne på og kan supplere hinanden i det praktiske. Jeg har for eksemple ansvaret for fodringen, så jeg sidder ikke kun på kontoret, fortæller Rasmus Sudergaard.

Selvom arbejdsopgaverne er fordelt, og der kan gå dage, hvor brødrene næsten ikke ser hinanden, er de fælles om at træffe beslutninger og drøfte de store linjer.

- Det lever op til vores forventninger, at være herre i eget hus. Vi bestemmer selv den retning, vi mener er den rigtige. Det er vores drøftelser og skæve tanker, vi kan få lov til at udfolde, siger Kasper Sudergaard.

Erfaring

Brødrene er i ikke i tvivl om, at lejeaftalen med investorerne har fremrykket processen med at blive selvstændig. Rasmus Sudergaard var inden aftalen i kontakt med Nykredit om at købe en bedrift, men banken var ikke interesseret i at låne penge til så unge landmænd.

- Det har helt sikkert hjulpet os tidligere i gang, men jeg er ikke i tvivl om, at det var lykkedes os før eller siden, siger Rasmus Sudergaard.

Nu har brødrene været forpagter af gården i lidt over et år, og det har givet en lang række erfaringer og kostet lærepenge.

- Køerne og maskinerne var lidt mere slidte, end vi regnede med, da vi overtog gården. Grovfoderlageret var af langt dårligere kvalitet, end vi troede, men nu er vi ved at have tømt lageret, så nu begynder vi at fodre med egen avl. Vi er slet ikke nået i mål med vores faktiske ambitioner med bedriften, men vi er godt på vej, siger brødrene.

Rasmus Sudergaard har et par gode råd til andre unge, der går med planer om at blive selvstændig.

- Brug dit netværk og kontakt forskellige konsulenter som i for eksempel Agri Nord. De er på din side og har prøvet det før. De kan hjælpe dig videre med kontakt til investorerne. Pengene til rådgivning er givet godt ud, det er vores erfaring, siger brødrene i fællesskab.