Otte landbrugsskoler har de seneste to år samarbejdet med Økologisk Landsforening om økologi-undervisning. Foreningen intensiverer nu arbejdet

Økologisk Landsforening vil gerne sætte mere fokus på økologi på landbrugsuddannelserne. Foreningen har de seneste to år arbejdet sammen med otte landbrugsskoler, og 1.000 elever har fået undervisning af konsulenter fra foreningen og besøgt økologiske landmænd, som har været inddraget i undervisningen.

- Erfaringerne fra projekterne viser klart, at det er muligt at ændre elevernes opfattelse af det at være økologisk landmand, og samtidig få eleverne til at se den økologiske produktionsform som et ligeværdigt alternativ til den konventionelle produktion. Vi har oplevet, at der på landbrugsskolerne og blandt elever og lærere er mangel på viden og information om det at være økologisk landmand, og også det at være ansat på et økologisk landbrug, siger Peder Bligaard, projektleder, Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening har også medvirket til at danne netværk mellem skolerne og lokale økologiske producenter. En af skolerne er Nordjyllands Landbrugsskole.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Økologisk Landsforening kommer med nye forsøg og ny viden fra øko-verdenen, som giver et godt fundament for debat. At underviserne til daglig er rådgivere ude hos landmændene, betyder, at de kommer med konkret viden om aktuelle udfordringer og problemer ude hos de økologiske landmænd, siger Charlotte Haahr, uddannelsesleder på Nordjyllands Landbrugsskole.

Fordomme om økologi

En del elever har en række fordomme om økologisk landbrug. Økologisk Landforening oplever, at samarbejdet er med til at aflive fordomme.

- Det er muligt at få sænket elevernes parader og korslagte arme med et undervisningsforløb, der indeholder viden om økologisk landbrug og afsætning, besøg hos værter på veldrevne økologiske landbrug og en struktureret, velforberedt og grundig dialog imellem elever og økologiske landmænd, hvor fordomme kan komme frem i lyset og blive erstattet af oplysning, siger Peder Bligaard.

Det er også oplevelsen på Nordjyllands Landbrugsskole.

- Vi kører to øko-dage på andet hovedforløb, hvor de er faglærte landmænd. På det tidspunkt er de mest modtagelige for en debat om økologi og ser mere positivt på det. Da kan de også se perspektiver for ting i det konventionelle landbrug, som har brug for at blive flyttet. De kan godt inden de to dage være lidt skeptiske, men under forløbet og bagefter er de meget positive omkring det, og jeg har endnu ikke hørt nogen negativ feedback efter forløbene, siger Charlotte Haahr.

Forsætter samarbejdet

På Nordjyllands Landbrugsskole forventer uddannelseslederen, at skolen vil fortsætte samarbejdet med Økologisk Landsforening. Det er foreningens målsætning at intensivere indsatsen for at uddanne fremtidens økologiske landmænd.

- Vi ser et fortsat behov for i samarbejde med skolerne at gøre en indsats med information om det at være økologisk landmand og være ansat på et økologisk landbrug. Ligesom økologisk omlægning, forskning og afsætning har krævet samarbejde og en motiverende indsats i forhold til traditionelle konventionelle institutioner og virksomheder, kræver opdyrkning af den næste generation af økologiske landmænd en aktiv indsats i de traditionelle landbrugsskoler, siger Peder Bligaard.