Flex Fertilizer er ikke bare en gødning, det er en flydende gødning, baseret på kompleks kemi i stedet for frie salte, hvilket giver gødningen dens specielle egenskaber. Det betyder, at næringsstofferne er mere tilgængelige end normalt, de frigives langsomt og i takt med planternes behov. Og nok så vigtigt - der sker mindre tab af næringsstoffer på grund af fordampning, udvaskning og kemisk-/fysisk binding i jorden. Med Flex Fertilizer får den danske landmand nu mulighed for at "behovsgødske", og nøje afstemme gødskningen til afgrødetype, sort, jordbund med videre. Flex Fertilizer er ikke bare en gødning, men et system, der kan bruges fleksibelt. Optimal plantenæring forudsætter, fokus på hele vækstens forløb fra jordbehandling til høst.

Flex NP 5-8, fosforbejdse til kartofler - En spændende gødning til kartofler, med god plantetilgængelighed af fosfor og mikronæringsstoffer, som rødderne kan optage direkte af kompleks-gødningen. Fosfor er en knap ressource, men et meget vigtigt næringsstof til kartofler, som fremmer en bedre rod- og knolddannelse. Gødningen giver et merudbytte, i form af højere stivelsesudbytte og øget knoldsætning. Den kan blandes med flydende bejdsemidler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flex Foliar N 18 - En bladgødskning med en høj udnyttelse af kvælstof og mindre risiko for at svide afgrøden. Den særlige formulering af Flex Foliar N18 betyder, at den hæfter sig til bladene og i løbet af kort tid er optaget af planten. Gødningen er velegnet til proteingødskning i korn og græs og til at holde væksten i gang i kartofler og majs. Gødningen kan tilpasses individuelle behov, som tilsætning af vigtige mikronæringsstoffer og behov for ændrede forhold mellem næringsstoffer med videre. Hele hemmeligheden bag Flex Fertilizer gødningen ligger i den kemiske konstruktion, som næringsstofferne er indkapslet i.

BJ Agro, standnr. D3316