Et samarbejde mellem 3S og ChemVet har ført til udviklingen af Hyo-Serien med det formål at reducere eller, om muligt, helt at udfase receptpligtig zink.

Uagtet zink har en positiv effekt mod diarré, er der dog også en negativ side af medaljen, som har ført til, at EU er på vej med et lovforslag, som enten vil forbyde eller stærkt begrænse muligheden for anvendelsen af Zink. Dette sker primært på grund af de miljømæssige belastninger, der ses i lande som eksempelvis Danmark. Der findes nu store landområder i Danmark, som indeholder langt mere zink i jorden, end grænseværdierne tillader. Herudover er der en voksende bekymring vedrørende resistensudvikling og mulig vækstdepression hos grisene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ny produktserie kan reducere forbruget af zink

Vi forventer ikke at kunne fjerne zink ud af alle besætninger, men adskillige praktiske test viser, at zink kan reduceres mellem 50 og 100 procent ved anvendelse af Hyo-serien. Serien består blandt andet af HyoBoost, som er et produkt, der giver hurtig energi til svagfødte pattegrise, så de får energi til at søge til patten. Et andet produkt i serien er HyoLac, som består af Biacton og Zoolac, der er EU-godkendte probiotika, som hæmmer skadelig bakterievækst, og som derved kontrollerer diarre hos pattegrisene frem til fravænning. Herefter tager HyoMix over og erstatter enten helt eller delvis receptpligtig zink op til 30 kg. HyoMix bliver leveret i 20 kg sække, som kan blandes i foderet ved hjemmeblandere eller i mineralblandingen.

Indtil videre er der 15 besætninger i gang med at udfase zink. Den ene af besætningerne har nu kørt uden zink i to måneder uden nogen forskel.

Ingen nedgang i produktionsresultaterne

Indtil nu har vi set at mange af de besætninger, der har reduceret zink med over 50 procent, præsterer ligeså gode produktionsresultater, eller bedre, end de gjorde før. Dog ses der en mere lind afføring i overgangen, uden at dette dog har haft nogen negativ effekt på produktionstallene, hvilket nok skyldes, at fibrene bliver bedre optaget i tarmen.

Allerede nu er vi ved at undersøge, om der vil komme en øget tilvækst ved helt at udelade zink i foder i blandingen men til gengæld erstatte det med HyoMix. Lige nu kører vi et forsøg med at give HyoMix helt indtil grisene bliver 30 kg.

Det vil også i fremtiden være interessant at undersøge, hvor meget vi kan reducere antibiotikaforbruget i klimastalden, og det er jo nok lige så interessant i disse tider, hvor der bliver mere og mere efterspørgsel på antibiotikafrie grise