I Diernæs ved Haderslev ligger ejendommen Juhlsgård. Det er her Torben Brøchner sammen med sin far, Niels-Erik Brøchner, og deres to ansatte forsøger at genvinde de gode resultater, de havde tidligere, efter de har været igennem et voldsomt udbrud af PRRS.

- Det har været en meget hård periode, hvor resultaterne har taget nogle store dyk, men vi er nu på vej op igen, forklarer Torben Brøchner og uddyber:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men det betyder, at vi ikke har haft de helt samme arbejdsgange og procedurer som normalt, da hele produktionen var ramt. Det er også vigtigt for Torben og hans far at nævne, hvor stor en indsats deres dyrlæge Peter Gram fra Svinevet har gjort i denne svære sygdomsperiode. De er begge sikre på, at de ikke var kommet så langt, hvis ikke de havde haft den hjælp.

Juhlsgårds sundhedsstatus er SPF, +vac, men målsætningen er, at de skal tilbage til en ren SPF-status hurtigst muligt.

Fuld fokus på faringen

Torben Brøchner er overbevist om, at en af de væsentlige faktorer i deres succes skyldes en konsekvent strategi omkring faringerne. På Juhlsgård er der en helt klar og bevist arbejdsrytme omkring faringerne. Allerede når søerne kommer i farestalden en uge før faring begynder der en hel, bestemt og fast procedure. Søerne får tildelt halm, som de kan rode med for at falde til ro. Efter ankomsten til farestalden noteres den forventede faringsdato på ryggen, så det er let og overskue-ligt at følge med i, hvilke søer der er tæt på faring.

- Det er vigtigt, at vi følger med i hver eneste faring, så vi er klar til at hjælpe, hvis der bliver behov for det, forklarer Torben Brøchner.

Når søerne begynder at fare, er der en i stalden om aftenen, så søerne ikke blot overlades til sig selv. I enkelte tilfælde placeres et kamera bag ved særlig problemsøer, så både Torben Brøchner og hans fodermester, Mette Hansen, kan følge med hjemmefra.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Om onsdagen, hvor de fleste søer farer, går jeg selv i stalden om eftermiddagen, når de to andre holder fri, fortæller Torben Brøchner og fortsætter:

- Jeg går straks i gang med splitmalkning af kuldene samtidig med, at jeg holder alle de farende søer i gang.

Når klokken nærmer sig 20.00 ankommer Mette Hansen på arbejde igen, hvorefter hun og Torben Brøchner får kuldudjævnet de grise, der er født, og lavet de ammesøer, som er nødvendig.

To bajere til ammesøerne

Førhen oplevede man, at der døde for mange grise hos ammesøerne. De var placeret forskellige steder rundt i stalden, og selvom man forsøgte at markere dem med grønne plastlommer, var fokus på de enkelte ammesøer for lille, og alt for mange grise gik til på den baggrund.

- Vi oplevede tit, at tre til fire grise kunne dø ved ammesøerne, fortæller Mette Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag har man valgt at samle alle ammesøer. Der holdes stier fri i enden af faringsholdet, og der placeres alle ammesøer. På den måde har man samlet dem og kan holde fuld fokus på dem alle.

Ammesøerne flyttes ind i en sti, hvor man i forvejen har tildelt en tot halm, de kan rode med. Samtidig får de lidt ekstra foder og to øl. På den måde gør man alt, hvad man kan, for at søerne bliver rolige.

Passer grisene som sine egne

Mette Hansen, som har været ansat på Juhlsgård i 4 år, mener ikke, at der er et stort problem med små pattegrise ved faring.

- Det svinger meget. Nogle faringshold kommer der mange og andre stort set ingen, fortæller Mette Hansen.

De allermindste grise får lidt ekstra energipasta direkte i munden samtidig med, at de bliver samlet ved nogle yngre søer. Disse kuld bliver markeret med røde plastlommer, så man igen kan holde et særligt blik med netop de kuld. Dødeligheden hos de mindste grise er selvfølgelig højere end hos resten, men Mette Hansen mener ikke, det er et stort problem, hvis man blot husker at passe dem godt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mette er meget arrangeret i sit arbejde, og hun passer grisene, som om det er hendes egne, siger Torben Brøchner

Flex-fravænning

Når søerne farer, bliver de lagt ud med 14 grise pr. so, med mindre der ikke er funktionsdygtige patter nok, eller at soen tidligere har haft svært ved at passe 14 grise. Undervejs i diegivningsperioden forsøger Mette Hansen hele tiden at holde søerne i gang med 14 grise helt ind til ugen før fravænning, hvor man flytter den største gris i kuldet væk.

- Når vi flytter den største gris væk, bliver der mere mælk til de resterende grise, fortæller Torben Brøchner og fortsætter:

- Vi har forsøgt at flytte to væk fra nogle kuld, men det resulterer altid i, at soen går i brunst i farestalden.

Den største gris flyttes til en specielt indrettet klimastald, hvor de bliver passet og plejet lidt ekstra, så de er klar til at blive solgt ugen efter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Motivation af medarbejderne

Ifølge Torben Brøchner er motiverede medarbejdere en nødvendighed for at kunne skabe de resultater, der er ønskelige. Han er dog udmærket klar over, at motiverede medarbejdere også kræver noget af ham.

- Allerede ved jobsamtalen er det vigtigt at være ærlig og fortælle, hvordan tingene foregår her, siger han og fortsætter:

- Vi har en særlig teamånd, hvor der bliver løftet i flok. Hvis ikke man kan eller vil arbejde under de forhold, kan vi lige så godt undlade at starte en ansættelse op.

Der bliver arbejdet tæt sammen, og alle ved, hvad hinanden laver.

- Når vores medarbejdere forlader stalden, får jeg en sms med, hvilke søer der skal være fokus på. Er der nogle, der farer, og hvis ja, hvor mange grise har de, fortæller Torben Brøchner og uddyber:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På den måde ved jeg præcis, hvornår jeg skal gå i stalden, og hvad jeg skal fokusere på.

Han er ikke i tvivl om, at det netop er denne medindflydelse og teamånd, som gør, at det kan lade sig gøre.

- Vi har nogle skæve arbejdstider sommetider, og jeg tror ikke, det ville kunne lade sig gøre uden motiverede medarbejdere, fortæller Torben Brøchner, og uddyber:

- Det er blevet en sport for os alle at forbedre resultaterne.

Fokus, fokus og fokus

Det vigtigste budskab, som Torben Brøchner ønsker at give videre, er, at man skal holde fokus på de opgaver, man har. Enkelte opgaver skal have et særligt fokus, og ved at skabe orden og faste procedurer bliver det nemmere at fokusere på det rigtige. Når der er faringer, er det der, fokusset er, og når der skal løbes søer, flyttes fokusset derover.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle steder i stalden er der ryddeligt og orden, så der ikke skal spildes tid med at lede efter de ting, man skal bruge til sin opgave. Det er en vigtig del af Lean, men samtidig er det en naturlig del af den måde, Torben Brøchner og hans far arbejder.

Fokus og orden er også en vigtig grund til afholdelse af tavlemøderne, som også er en del af konceptet bag Lean. Hver tirsdag afholdes tavlemøder, hvor tingene bliver diskuteret igennem, og alle har taleret.

Mentor i projekt PattegriseLiv

Torben Brøchner er udvalgt som mentor i det nyligt opstartede projekt PattegriseLiv, som VSP har skudt i gang. Pernille Elkjær fra Syddansk Svinerådgivning anbefalede ham at gå med, da hun mente, han kunne bidrage noget med sine resultater.

- Selvfølgelig blev jeg da glad for at blive spurgt, men jeg måtte lige spørge mine medarbejdere, hvad de syntes, fortæller han og fortsætter:

- Det ville aldrig komme til at ske, hvis mine medarbejdere syntes, det var en dårlig ide.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Både medarbejdere og Torben Brøchner selv er enige om, at projektet også vil kunne bidrage med viden og inspiration hos dem selv.

- Jeg kommer jo ud og ser, hvordan andre passer deres grise, og det er altid spændende, siger Torben Brøchner.

Undervejs i projektet vil Torben flere gange besøge de landmænd, som han skal følge, og han vil også holde kontakt med dem gennem mail og telefon.

Vil give Lean videre

En af de væsentligste ting, som Torben Brøchner ønsker at give videre som mentor, er Lean. Orden og fokus er vigtigt for ham, og han mener, det er alt afgørende, at man fokuserer på de rigtige ting og holder fokus.

- Lean kan jo praktiseres på mange måder og i mange tempo, men jeg kan se her hos mig, hvor meget det har givet, derfor vil jeg forsøge at vise, hvad det kan give, siger Torben Brøchner og supplerer:

- Vigtigst af alt er det dog, at de får mere fokus på deres faringer. Man kan ikke tro, man kan gå hjem klokken 16.00 og så skabe de resultater, vi opnår. Det er levende dyr, vi arbejder med, og derfor kan faringer kræve arbejde på skæve tidspunkter.

Ellers vil han blot tage udgangspunkt i det, han ser på den ejendom, han besøger, og ikke forvente, at alt kan flyttes på en dag. ?