Lyt til artiklen:

Miljøhensyn trumfer vedligehold af vandløb

00:00
Hastighed: ???x
03:11

Efter 1.800 høringssvar til vandplanerne har Miljøstyrelsen samlet spørgsmål og svar i en hvidbog, hvor de svarer på nogle af de spørgsmål og kritikpunkter, der er rejst i forbindelse med høringssvar til vandplanerne.

I hvidbogen står det klart, at kommunerne på vandløbsområdet får frie hænder til for eksempel at reducere vandløbsvedligeholdelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I VKST har de erhvervspolitiske konsulenter Erik Hansen Blegmand og Jens Kahr læst størstedelen af hvidbogens mere end 700 sider og særligt de svar, som Miljøstyrelsen giver på vandløbsområdet, får dem til at råbe vagt i gevær.

- Miljøstyrelsen skriver, at kommunerne er forpligtiget til at sikre, at vandløbsvedligeholdelsen ikke forhindrer, at der kan opnås god tilstand i vandløbene. Det betyder i praksis, at hvis en kommune vurderer, at det er nødvendigt at stoppe med vedligeholdelsen for at sikre opfyldelse af miljømålene, skal de stoppe vedligeholdelsen ved at udarbejde nye regulativer, hvor vedligeholdelsen skrives ud af regulativet. Det er en bombe under hele vandløbsområdet, siger erhvervspolitisk konsulent Erik Hansen Blegmand.

Frygter frit slag

De erhvervspolitiske konsulenter har lang erfaring med vandløbsområdet og kommunernes ofte meget forskellige forvaltning af området, og de frygter, at Miljøstyrelsens svar nu giver kommunerne frit slag til at stoppe grødeskæring, hvis kommunen vurderer, at grødeskæring eller anden vedligeholdelse forhindrer målet om god tilstand.

- Der er reelt tale om, at kommunerne får Miljøstyrelsens mandat til at gøre, som de vil på vandløbsområdet. Jeg er dybt bekymret for, at det får store konsekvenser for afvandingen, siger Jens Kahr.

Han er også er bekymret for, om kommunerne vil presse andre tiltag ned over hovedet på lodsejerne med vandrammedirektivet som undskyldning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jens Kahr opfordrer kommunerne til at gå tidligt i dialog med lodsejerne om tiltag på vandløbsområdet og være lydhøre overfor de forslag, som lodsejerne måtte komme med.

For Indsatskravene i vandplanerne er bindende for kommunen, da kommunerne skal sikre målopfyldelse i vandløbene inden 2027.

- Det betyder, at der ikke er tale om frivillige tiltag - hverken for kommunerne, der har bundet sig til det, de har meldt ind, eller for lodsejerne. Det er desværre blevet tydeligt med Miljøstyrelsen hvidbog, siger Jens Kahr.

VKST har kæmpet for at få en korrekt målsætning i vandløbene og har et fagligt værktøj udarbejdet af firmaet Envidan, som blandt andet VKST og Landbrug og Fødevarer har været med til at udvikle. På trods af de faglige argumenter er der ifølge VKST ikke blevet ændret i målsætningerne for vandløbene.

Det skriver Miljøstyrelsen om vandløbsområdet

I hvidbogen skriver Miljøstyrelsen flere sider om, hvordan vandrammedirektivet forpligtiger kommunerne i forhold til den løbende vandløbsvedligeholdelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her er fire af de afgørende svar fra Miljøstyrelsen.

  1. Vandløbsregulativerne og kommunernes forvaltning af regulativerne må ikke være en hindring for, at vandløbet når sit miljømål.
  2. Indsatser, som er nødvendige for målopfyldelse, er ikke frivillige, og kommune skal gennemføre de planlagte tiltag.
  3. Reducering af vandløbsvedligeholdelsen for at opnå målopfyldelse jævnføre vandrammedirektivet vil, som udgangspunkt betyde, at lodsejerne ikke får erstatning for eventuelle tab. Der vil dog være erstatningspligt i forbindelse med gennemførsel af restaureringssager som medfører tab.
  4. Hvis vedligeholdelsen ophører eller udelades, er der efter Miljøstyrelsen opfattelse ikke tale om en restaureringssag, selv om ændringen på sigt kan føre til ændringer af vandløbsskikkelsen og dermed påvirke vandføringen negativt.