Lyt til artiklen:

Ukrudtsmiddel fundet i honning

00:00
Hastighed: ???x
02:10

Abonnementsartikel

En ny undersøgelse viser, hvordan ukrudtsmidlet clopyralid udbragt på vinterrapsmarker i overensstemmelse med godkendelsen kan genfindes i nektar og pollen indsamlet i markerne samt i honning fra bistader placeret ved markerne.

Ukrudtsmidlet clopyralid, som udbringes på vinterrapsmarker, er blevet fundet i honning.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I størstedelen af honning indsamlet ved de behandlede vinterrapsmarker blev der påvist et restindhold af clopyralid over grænseværdien, hvilket medfører, at honningen ikke må sælges. Grænseværdien i honning er på nuværende tidspunkt ikke bestemt ud fra en risikovurdering, men alene fastsat ud fra detektionsgrænsen. Dette skyldes, at der endnu ikke er oplysninger til rådighed til at fastsætte en specifik grænseværdi for clopyralid i honning.

En ansøgning til EU for clopyralid i honning med de nødvendige data vil formodentlig resultere i en grænseværdi, der er højere end den nuværende detektionsgrænse, skriver Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen har indsamlet nektar, pollen og honning fra vinterrapsmarker dyrket kommercielt i 2019 og 2020. Der blev fundet clopyralid i alle prøver indsamlet, hvor der er anvendt clopyralid i overensstemmelse med godkendelsen, der bl.a. kræver, at sprøjtning foregår, inden vinterrapsen blomstrer om foråret.

Forskerne giver forslag til, hvad der kan gøres for at afhjælpe biavlernes problem med clopyralid-rester i honning. Det foreslås undersøgt, om det kan medføre lavere indhold af clopyralid i honning (og nektar og pollen), hvis sprøjtning med clopyralid foretages endnu tidligere i vinterrapsens sæson, hvis doseringen af clopyralid bliver sat ned, eller hvis der blot foretages pletsprøjtning, hvor f.eks. kun halvdelen af hver mark behandles.

Hvis det ikke er muligt at få indholdet af clopyralid i honning ned under grænseværdien, anbefaler forskerne, at anvendelsen af clopyralid-produkter i vinterraps stoppes. Dette vil dog have store konsekvenser for dyrkning af raps i Danmark. Alternativt foreslås det, at der udarbejdes en konkret grænseværdi for clopyralid i honning. På nuværende tidspunkt kan det være et problem for biavlere, at de ikke kan sælge deres honning pga. indhold af clopyralid, skriver Miljøstyrelsen.