Lyt til artiklen:

Husk opsamling af okker, sand og slam ved vedligehold af dræn

00:00
Hastighed: ???x
03:04

Abonnementsartikel

Igen i 2022 vil Herning Kommune gerne minde om, at man skal huske at opsamle okker, sand og slam, når man vedligeholder dræn. Det er nemlig ikke lovligt at lede det ud i vandløb.

Det er snart tid til at kigge på vedligeholdelse af dræn, og i den forbindelse er det vigtigt at huske, at sand, slam og okker fra drænrørene ikke må ledes ud i vandløb. Materiale fra drænrør skal samles eller pumpes op og spredes ud på eksempelvis marken.

I Herning Kommune har man gennem flere år oplevet, at det har haltet lidt med at huske opsamling af materiale.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er et årligt tilbagevendende problem, og så tog vi beslutningen sidste år, om at udsende information om korrekt drænspuling med vejledning, fortæller Kim Iversen, der er biolog ved Herning Kommune.

Og med højsæsonen for vedligehold af dræn lige rundt om hjørnet, giver det ifølge Kim Iversen god mening at få genopfrisket reglerne for korrekt vedligehold.

Selvom det i Herning Kommune er okker, man i særdeleshed er bekymret for, så gælder reglerne også for områder, hvor der ikke er højt okkerindhold i jorden. For mens okker generelt forringer betingelserne for planter og dyrelivet i vandløb, så kan sand og slam ydermere forringe vandledningsevnen for både vandløb og tilstødende dræn og grøfter.

- Man må ikke forurene vandløb med aflejringer fra dræn, som sand, slam og okker som kan påvirke vandløbets økologiske tilstand negativt, siger Kim Iversen.

Og det kommer også lodsejeren selv til gode, hvis han eller hun får opsamlet materialet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis man spuler sand ud, så kan det ophobe sig, og så forringes vandføringsevnen, og det er de fleste landmænd i hvert fald ikke specielt interesseret i, siger Kim Iversen.

Indholdet skal opsamles

For at gøre lodsejere opmærksomme på problemet, udsendte Herning Kommune i foråret 2021 en vejledning, hvori man beskrev, hvordan man udfører korrekt vedligehold af dræn.

Den generelle tommelfingerregel for at spule dræn - uanset om man befinder sig i et område med okker - er, at man skal opsamle det, man skyller ud af rørene, og sprede det ud over marker eller lignende, hvorfra det ikke kan løbe direkte ud i vandløb eller grøfter.

Afløbet fra drænbrønd ud mod vandløb spærres med for eksempel en spærrebold eller rørballon inden drænspuling. Spulevand, sand og okker oppumpes fra brønd og udspredes på terræn, således at vand og okker ikke løber ud i vandløb eller grøfter, som leder til vandløbet.

Det er tilladt at opsamle og bortpumpe drænspulevand ved drænudløbet i vandløbet med eksempelvis en opsamlingsbeholder med pumpe eller lignende, hvis det kan udføres uden at forurene vandløbet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Findes der ikke en drænbrønd i umiddelbar nærhed af vandløbet, etableres en sådan. Består drænsystemet af mange separate udløb, anbefales det at føre disse til en eller flere samledrænbrønde. Alternativt kan der evt. etableres en afskærende grøft inden vandløbet med hævet udløb, uden for beskyttet område, som kan blokeres ved oprensning og drænspuling, for at minimere vedligeholdelsesindsatsen.

Kim Iversen fortæller, at vejledningen også er blevet taget godt imod hos nabokommuner som ligeledes oplever udfordringer med ulovlige drænspulinger i vandløb.