Lyt til artiklen:

Naturstyrelsen politianmeldt for vanrøgt af kreaturer ved Fussingø

00:00
Hastighed: ???x
02:48

Foreningen Stop vanrøgt af dyr bag hegn mener ikke, at kreaturer i en indhegning ved Fussiongø behandles ordentligt og efter lovens forskrift. Dyrene og indhegningen tilhører Naturstyrelsen, som derfor er blevet meldt til politiet, skriver Randers Amts Avis.

- Det er som om, at det er blevet en hel religion for mange, at dyr ikke skal fodres. Men det kan ikke passe, at man i Danmark anno 2021 behandler kreaturer på den måde, siger Dorthe Brauner Jensen, som på vegne af Foreningen Stop vanrøgt af dyr bag hegn har politianmeldt Naturstyrelsen Kronjylland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Østjyllands Politi bekræfter at de har modtaget anmeldelsen.

Nationalparken Fussingsø skriver på sin hjemmeside om forvaltning af dyrene:

I naturnationalparkerne får de udsatte dyr lov at klare sig selv langt hen ad vejen og kan udfolde rigtig meget af deres naturlige adfærd. Det skal understreges, at når dyrene er bag hegn, og ikke selv kan vandre ud af området, så har vi mennesker et ansvar for dyrenes trivsel.

I Naturnationalpark Fussingø er hensynet til dyrevelfærden i forvaltningen af de udsatte dyr afgørende. Generelt forvaltes de udsatte dyr så lidt som muligt, og som udgangspunkt tilskudsfodres ikke - undtagen ved udsigt til, at det ikke er muligt at afhjælpe fødemangel ved f.eks. bestandsreduktion eller ved at flytte dyrene. Evt. anvendelse af tilskudsfodring er kun et ud af flere tiltag, som er beskrevet i beredskabsplanen for parken. Tilsvarende forhold gør sig gældende i forhold til adgang til vand f.eks. i forbindelse med længerevarende perioder med tørke eller frost. Målsætningen er, via en proaktiv bestandsregulering, at sikre en hensigtsmæssig balance mellem dyretæthed og naturgrundlag.

Spørgsmål til ministrene

Foreningen stop vanrøgt har den 22. december sendt en række spørgsmål til både fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn og miljøminister Lea Wermelin om tilsynet. Dorthe Brauner Jensen fra Silkeborg står bag henvendelsen på foreningens vegn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Spørgsmålene lyder:

- Mener fødevareministeren at alle dyr er beskyttet lige godt gennem dyrevelfærdslovens paragraf 2 uanset om disse tilses som bestand eller tilses individuelt?

- Kan ministeren bekræfte, at der ikke er pligt til at tilse alle dyr ved bestandtilsyn i nationalparkerne?

- Hvis ikke der er nogen forskel i beskyttelsen af dyrene, hvad enten de tilses på bestanden eller tilses individuelt, hvorfor så lave en ændring?

- Kan ministrene forstå befolkningens retsfølelse lider et knæk, når staten laver særregler i egne rækker?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foreningen har endnu ikke modtaget svar fra Rasmus Prehn og Lea Wermelin på spørgsmålene.

Læs mere om dyreholdet i nationalparken.