Abonnementsartikel

Fødevarestyrelsen har flere gange ikke fulgt op på påbud til svineproducenter. Minister er orienteret, og styrelsen retter op.

Fødevarestyrelsen har i en række tilfælde ikke fulgt op på påbud til svineproducenter med for højt antibiotikaforbrug.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevarestyrelsen har orienteret fødevareminister Mogens Jensen om mangelfuld administrationen af den såkaldte "Gult Kort-ordning", som skal reducere antibiotikaforbruget i de danske svinestalde.

Fødevarestyrelsen har rettet op, og en række besætninger risikerer nu at blive sat under skærpet tilsyn, skriver Fødevarestyrelsen.

Gult kort-ordningen betyder, at hvis en landmand overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, får han et påbud- et gult kort - og påbydes dermed at reducere sit forbrug af antibiotika.

Siden 2015 har Fødevarestyrelsen på grund af en administrativ fejl ikke vurderet, om der skulle ske yderligere sanktionering for de svineproducenter, som undlod at sænke deres antibiotikaforbrug tilstrækkeligt, efter de fik et gult kort. Fødevarestyrelsens foreløbige gennemgang viser, at der er tale om højst 29 besætninger fra 2016 til og med august 2020. Sager fra 2015 er endnu ikke gennemgået.

- Det er en alvorlig fejl, at Fødevarestyrelsen ikke har strammet skruen over for de svineproducenter, der - trods påbud og vejledning - ikke har fulgt spillereglerne, det kan der ikke være to meninger om, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis en landmand ikke formår at nedsætte sit antibiotikaforbrug efter påbud om Gult kort, kan Fødevarestyrelsen påbyde skærpet tilsyn for at komme det høje antibiotikaforbrug til livs.

I yderste konsekvens kan Fødevarestyrelsen give landmanden et rødt kort, og dermed kræve, at landmanden har færre grise i staldene. Det går typisk ud over landmandens indtjening. Det er muligheden for disse sanktioner, der ikke er vurderet.