Der er fundet rester af pesticider i 63 procent af de 549 prøver af det danske grundvand, som forskningsinstitutionen Geus analyserede sidste år, skriver Ingeniøren på baggrund af en ny opgørelse, som Geus har offentliggjort i forbindelse med første udkast til miljøovervågningsrapporten Novana.

Mere end hver fjerde prøve, 26 procent, overskred grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forureningen af grundvandet tog et gevaldigt hop i 2018. I 2017 blev der kun målt pesticider i godt halvt så mange af boringerne, mens grænseværdien kun var overskredet i hver tiende boring.

Ifølge Ingeniøren er årsagen først og fremmest, overvågningsprogrammet nu måler efter flere pesticider i grundvandet. Det skyldes, at regionerne i første omgang fandt en række hidtil upåagtede stoffer i prøver under forurenede grunde.

Der er derfor ikke tale om, at grundvandet er blevet væsentligt mere forurenet, men snarere, at de tidligere opgørelser med Claus Kjøllers, statsgeolog. Geus. ord "ikke har været retvisende".

Tilstanden i grundvandet er dermed endnu værre end i vandværkernes boringer. I foråret kom den første opgørelse frem, som viste, der er pesticidrester i fire ud af ti vandværksboringer.

Hos vandværksorganisationen Danva vækker den nye rapport bekymring. Mange boringer lukker i forvejen, fordi der bliver fundet pesticider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og nu bliver det svært at finde en et sted til en ny boring, hvor grundvandet ikke også er forurenet med pesticider, siger seniorkonsulent Claus Vangsgaard til Ingeniøren.