Præcisionsjordbrug er en udvidelse af det gode landmandskab; et "add on", der medfører en række fordele ? og på sigt kan lede til et højere dækningsbidrag. Det fremhæver direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro, som til et fyraftensmøde hos Patriotisk Selskab vil fortælle om virksomhedens erfaringer med præcisionsjordbrug og give råd til landmænd, der ikke er kommet i gang med at anvende præcisionsjordbrug, skriver Patriotisk Selskab i en pressemeddelelse.

- Præcisionsjordbrug kommer til at spille en essentiel rolle i fremtidens planteavl ? dét er der slet ingen tvivl om. Men for nogen virker det måske lidt uoverskueligt at komme i gang med præcisionsjordbrug. For hvor starter man, hvad kan man opnå, og hvordan kommer man derhen?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos TH-Agro har de efterhånden en del erfaring med præcisionsjordbrug, men de var også selv nybegyndere engang, skriver selskabet.

- Man kan jo starte med at plukke de lavthængende frugter, anbefaler direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro.

- Første skridt er at få sat noget GPS-udstyr på maskinerne, hvis man ikke allerede har det, og få det aktiveret. Og så kan man begynde at bruge nogle af de lette værktøjer som FieldSense og CropSat. Det er ret nemt at lave tildelingsfiler ud fra satellitfotos. Og så er man i gang, siger han og fortsætter:

- Efterfølgende kan man så tilpasse tildelingsfilerne ud fra sin viden om markerne, for eksempel hvis der er lerpletter eller andet, som der bør tages forbehold for ? og gøre filerne mere præcise hen ad vejen, som man drager sig erfaringer. Det er lidt mere kompliceret at tilpasse filerne, så her kan det være rart med noget hjælp, siger han.

Bedre dækningsbidrag

Præcisionsjordbrug er ifølge Torben Briand Thomsen en ?udvidelse? af det gode landmandskab:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal stadig følge de gode gamle dyder, vi altid har fulgt. Præcisionsjordbrug er bare et 'add on', der gør, at vi kan dokumentere aktiviteterne i marken og på sigt opnå en bedre kvalitet og ensartethed i afgrøderne, en bedre fordeling af ressourcerne og opgaverne i virksomheden og hermed et bedre dækningsbidrag. Jeg forventer helt klart, at vi fremover vil kunne se en forskel i dækningsbidraget hos TH-Agro.

De første fordele ved anvendelsen af præcisionsjordbrug har allerede vist sig hos TH-Agro:

- Vi har været med i et Seges-forsøg, hvor Patriotisk Selskab har hjulpet os med at graduere svampebekæmpelsen i vinterhvede. Tilsyneladende har vi opnået en gevinst ved at graduere, fortæller Torben Briand Thomsen og fortsætter:

- Herudover er det en fordel, at vores nyere medarbejdere bare kan sætte en tildelingsfil i traktorens computer og herefter sætte sig ind og udføre et stykke arbejde, som ellers kræver mange års erfaring. Vi har mange marker, og vi er ikke længere så afhængig af, at nogen kan huske markernes særpræg ud og ind, siger han.

Den 19. november giver Torben Briand Thomsen et indlæg til et fyraftensmøde om præcisionsjordbrug hos Patriotisk Selskab. Her vil han blandt andet fortælle om, hvordan TH-Agro er nået dertil, hvor de er i dag, hvad der har været af bump på vejen og forventningerne til fremtiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herudover vil Patriotisk Selskabs konsulenter fortælle om, hvad man kan få ud af præcisionsjordbrug økonomisk og udbyttemæssigt, hvilken teknik, der kan anvendes, hvordan man kommer i gang med præcisionsjordbrug, uden det bliver for tidskrævende og besværligt, og hvordan Patriotisk Selskab kan hjælpe.