Abonnementsartikel

Sidste år så planteavlskonsulenterne i Djursland Landboforening en tilbagegang, men i år ses der endnu engang en stigning i udbredelse af Italiensk rajgræs.

De sidste fire år har planteavlskonsulenterne i Djursland Landboforening haft fokus på græsukrudtet Italiensk rajgræs. Det skyldes, at Djursland er særligt angrebet af den upopulære græsart, som landmanden har vanskeligt ved at bekæmpe, da den gror hurtigt og kan blive resistent over for de midler, rajgræsset bekæmpes med. Det er især den lerede jord, som giver de gode vækstbetingelser for græsukrudtet, fordi der her er et sædskifte, rajgræsset trives ved.

- Problemerne med Italiensk rajgræs bliver større, hvis landmanden har meget vintersæd i sit sædskifte. Det har vi på Djursland, fordi vi har mange planteavlere og svineproducenter. De kan ikke bare udskifte vintersæden, hvis de også har grise, som skal have noget at spise, siger Charlotte L. Udsen, planteavlskonsulent i Djursland Landboforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidste år oplevede planteavlskonsulenterne en nedgang i Italiensk rajgræs, men glæden var kort. I år ses der endnu engang en stigning i udbredelsen.

- Nedgangen sidste år skyldtes desværre primært tørken. I år er problemet igen blevet værre, og det er fordi, der blev sået tidligt i efteråret 2018, og det, sammen med en mild vinter, har givet rigtig gode vækstbetingelser for græsukrudt, siger Charlotte L. Udsen.

Vårsæd, et stærkt våben

Erfaringerne viser desværre, at er man først ramt af Italiensk rajgræs, så er det kommet for at blive. Ifølge planteavlskonsulenten er der dog flere gode tiltag, som kan forebygge en eventuel udbredelse.

Vårsæd er et stærkt våben mod Italiensk rajgræs, men sår man alligevel vintersæd, så kan man med fordel udsætte såtidspunktet. Der er også mulighed for at hæve udsædsmængden for at gøre kornet mere konkurrencedygtigt, men det koster naturligvis på udgiftskontoen. Det er også muligt at vælge sorter, som måske er mere konkurrencedygtige end andre.

- Vi må ikke glemme, at det er et problem. Heller ikke hvis vi har et år, hvor vi ikke ser så meget græsukrudt. Lige nu er landmændene ved at afslutte høsten landet over. I forbindelse med høst er det vigtigt, at frøene ikke spredes, når de kører ind og ud af markerne. Derfor bør de høste de områder, hvor der er meget rajgræs til sidst, og gerne sidst på dagen, så der er mulighed for at rengøre maskinerne, inden det går løs igen, siger Charlotte L. Udsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Charlotte L. Udsens bedste råd er dog at behandle den Italienske rajgræs, som var det flyvehavre, som landmanden møjsommeligt gennemgår sine arealer for og fjerner, da det er lovpligtigt at bekæmpe flyvehavren i Danmark.