I fremtiden kan de danske landmænd måske forsikre sig væk fra at bruge kemi. I hvert fald undersøger landbrugets viden- og innovationshus Seges lige nu muligheden for, at landmænd kan forsikre sig mod såkaldt lejesæd. Det sker i samarbejde med Miljøstyrelsen og forsikringsselskabet Topdanmark, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Lejesæd er korn, der har lagt sig ned på marken på grund af kraftig regn eller vind. Lejesæd kan ødelægge kvaliteten af kornet og er besværligt at høste og giver som regel også et mindre udbytte. Derfor behandler landmænd i dag kornet med et vækstregulerings-middel, der gør kornet kortere. Det sker på de marker og afgrøder, der er særligt udsatte for lejesæd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

11 landmænd og 37 marker

Men måske kan landmanden forsikre sig ud af risikoen for lejesæd, i stedet for at bruge pesticider, der gør kornet kortere og dermed mindre følsomt.

11 landmænd i det sydøstjyske har deltaget i forsøget. De har undladt at vækstregulere vinterhvedemarker, som erfaringsmæssigt er meget udsat for lejesæd. Forsikringen betyder, at landmanden får udbetalt kompensation, hvis afgrøden går i leje før høst. Det betyder også, at det er forsikringsselskabet, der tager risikoen for lejesæd i stedet for landmanden.

I forsøget, der er i gang i denne høstsæson, har de 11 landmænd tegnet forsikringen for i alt 37 vinterhvedemarker der ud fra lejesædsprognosen i CropManager vurderes at have en lav risiko for lejesæd.

Forsikringen skulle tegnes senest midt i april

Planteavlskonsulent Kasper Holm Kristensen ved LMO har hjulpet landmændene med at sende den ajourførte dokumentation til forsikringsselskabet.

Forsikringen er endnu kun et forsøg - og ikke i udbud

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsøget løber i 2019 og forventes forlænget i 2020. Viser det sig efter udløbet af projektet at denne type forsikring bliver et tilbud til alle landmænd I fremtiden, så er der behov for at lave det så enkelt og automatisk som muligt, for at holde forsikringspræmien på et niveau, som gør det interessant for landmanden. Håbet er også, at man i fremtiden kan vurdere andelen af lejesæd før høst ud fra satellitbilleder, og derved automatisere skadesopgørelsen, skriver Landbrug & Fødevarer i pressemeddelelsen.

Økonomien bag

En sprøjtning med et vækstreguleringsmiddel i vinterhvede vil typisk koste fra 100 til 200 kr. pr. hektar afhængigt af hvilket middel og dosis, der vælges, og om det er en separat kørsel, eller vækstreguleringsmidlet tilsættes en behandling, som foretages i marken alligevel.

I dette projekt koster det 50 kroner at forsikre en hektar vinterhvede, og der udbetales 2500 kr. per hektar, hvis der alligevel bliver lejesæd.

Inden høst vil markerne blive overfløjet, og der bliver taget et luftfoto af marken, som viser andelen af lejesæd. Dette luftfoto anvendes som grundlag for udbetaling af forsikringen.

Hør hvad landmanden, Miljøstyrelsen, Topdanmark og konsulenten siger om forsøget med at forsikre sig mod lejesæd.