Abonnementsartikel

Søren Laustsen, planteavlsansvarlig i L&F, stiller spørgsmålstegn ved konkurrencen på gødning på det europæiske marked.

Antidumping told hindrer fair konkurrence på gødningsmarkedet. Når man taler med sælgerne på foderstoffirmaet, og spørger til gødningspriserne, får man det svar, at det er Yara, der bestemmer pris og kvalitet på gødningsmarkedet, fordi der ingen konkurrence er på markedet.

Årsagen er, at antidumping told nærmest holder konkurrenter ude af det europæiske marked.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er nok noget om snakken. I hvert fald har vores søsterorganisation Irish Farmers Association sammen med andre landes landboorganisationer kæmpet for at få nedsat antidumping tolden på østeuropæisk gødning. Og det er faktisk lykkedes.

Ved hjælp af DG-Trade organisationen i EU er det lykkedes at få nedsat -antidumping tolden fra 47 til 32 Euro /ton svarende til cirkaa 110 kroner/ton gødning.

Der henstår fortsat en anti-dumping told på cirka 239 kroner/ ton samt en generel told på 6.5 procent, på ammonium-nitrat, svarende til yderligere cirka 120 kroner. Så Yara og evt. andre gødningsproducenter har fortsat en betydelig beskyttelse.

Fra beskyttelse til monopol

Jeg har forståelse for, at EU med mellemrum kan have behov for at indføre anti-dumping told, for at beskytte virksomheder inden for EU, og for at sikre, at vi har en stærk selvforsyning med gødning. Men når beskyttelsen har kørt i nogle år, siden 2007, og har medført, at Yara har opnået monopollignende status og alene kan bestemme kvalitet og pris, - så er det tid at tænke anderledes.

I dansk planteavl kan vi ikke leve med at give overpris for gødning. En besparelse svarende til tolden ville betyde en besparelse på ca. 30.000 kr. i gødningsregningen for en SLF-planteavler med ca. 150 ha ren planteavl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg rejste allerede spørgsmålet om antidumping toldens effekt for EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som gæstede SLF ved forrige nytårskur. Ved den lejlighed lovede hun at se nærmere på forholdene, hvis vi kom med en konkret sagsfremstilling.

Timingen helt aktuel nu, for antidumping tolden skal evalueres her i 2019. Fra SLF vil vi foreslå, at den fjernes helt, så en sund konkurrence på gødningsmarkedet kan give os konkurrencedygtige gødningspriser i fremtiden. Afgørelsen ventes i oktober.